Biblioteka
Išvalyti
GLOBALŪS SAVANORIAI 1 | Etiškumas, globalumas ir klausimai savanoriams
Šis leidinys yra skirtas globalia savanoryste besidomintiems žmonėms. Tikimės, kad jis padės Jums apsispręsti renkantis globalias savanorystės programas, įvertinti skirtingus aspektus – tokius kaip etiškumas, globalumas, darbas su bendruomene, ir savanorystės rėmuose tapti atsakingu globaliu savanoriu.
savanorystė
globalūs savanoriai
etiškumas
globalumas
tarptautinė savanorystė
GLOBALŪS SAVANORIAI 2 | Atvejo analizė: savanorystė vaikų globos namuose
Labai dažnai apie savanorystę su vaikais mąstantys žmonės neįvertina jiems ant pečių gulančios atsakomybės. Šia analize siekiame atkreipti jūsų dėmesį ir į kitą savanorystės globos namuose ar lūšnynuose pusę – masinę savanorystę, kuomet trumpalaikiai savanoriai rotuojasi kaip karavanas, nėra reikalaujama jokių įgūdžių, organizacijos nėra atskaitingos už savo veiklą, mada tapęs Afrikos, Azijos ar Pietų Amerikos vaikų „gelbėjimas“ ir savanoriškų programų su vaikais turizmas kaip šiuolaikinės vergovės dalis. Tikimės, kad ši publikacija, paremta atvejo analize, interviu su šioje srityje dirbančiomis organizacijomis bei jų patarimai padės jums, būsimiems savanoriams, geriau suprasti, įvertinti, pasirinkti ir atsakingai vykdyti savo veiksmus, jei nuspręsite savanoriauti globos namuose ar organizacijose dirbančiose su socialiai jautriomis grupėmis kitose šalyse
savanorystė
vaikų namai
tarptautinė savanorystė
globalūs savanoriai
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 2017 m. gruodžio 1 – 10 d. "Pagalba besivystančioms šalims"
Tyrimas atliktas VšĮ „Europos namai“ užsakymu. Tyrimo laikas: 2017 m. gruodžio 1 – 10 d. Respondentų skaičius: N = 1001 Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai Apklausos būdas: interviu respondento namuose Atrankos metodas: daugiapakopė, tikimybinė atranka. Respondentų atranka parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas. Apklausa vyko: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje; Alytaus, Šakių, Tauragės, Rokiškio, Utenos, Švenčionių, Telšių, Mažeikių, Raseinių, Ukmergės, Kupiškio, Molėtų, Akmenės, Kretingos, Prienų, Varėnos, Klaipėdos, Šiaulių rajonuose ir Kalvarijų, Birštono, Pagėgių bei Elektrėnų savivaldybėse. Tyrimas vyko 22 miestuose ir 28 kaimuose.
Apklausa
Naujienlaiškis 7: Partnerystė ir bendradarbiavimas DVT2030
Tikimės, kad šis leidinys padės Jums geriau suprasti pilietiškumo, savanorystės ir aktyvaus dalyvavimo sampratas, kartais - netgi sąlygas, Armėnijoje ir Vakarų Papua. Šis naujienlaiškis - apie žmones, kurie kuria ir tiki, kurie svajoja ir ieško.
Partnerystė ir bendradarbiavimas DVT2030
Vadovas humanitarinė pagalbos ir plėtros darbuotojams bei vietos partneriams "Poreikių vertinimas"
Šis priemonių rinkinys yra vietos partneriams bei vystymosi sferoje dirbantiems asmenims skirtas gidas, padėsiantis tinkamai atlikti poreikių vertinimą. Šis leidinys yra projekto „EU Aid Volunteers – Volunteering for Humanity“ dalis ir buvo parengtas bendradarbiaujant su projekto partneriais.
Poreikių vertinimas
humanitarinė pagalba
savanorystė
Globalus dienoraštis I Fotografijos ir pilietiškumo istorijos
Pilietinė erdvė talpina žinias, patirtis, idėjas, norą dalytis su kitais, bendradarbiauti. Būtent šios erdvės veikiami žmonės iškeliauja svetur savanoriauti, stažuotis, dalyvauti mainuose, asmenine iniciatyva imtis įvairiausių veiklų. Šiame leidinyje jie pasakoja apie savo patirtis, partnerystes, siekius, pamokas ir pasiekimus. Labai svarbu, kad visa tai vyksta nediskriminuojant pagal amžių: visuomeninės veiklos neturi amžiaus cenzo – nei Lietuvoje, nei globaliai. Protingų ir aktyvių žmonių yra visur. Žmonės iš Lietuvos, dalyvaujantys įvairiose veiklose vystomojo bendradarbiavimo regionuose, yra mūsų pilietinės visuomenės pavyzdžiai. Lygiai taip pat ir žmonės iš VB regionų, atliekantys stažuotes, savanoriaujantys Lietuvoje ar pasilikę čia gyventi ir savo laiką bei energiją skiriantys įvairioms veikloms organizuoti – čia jie prisideda prie keitimosi patirtimis, idėjomis, žiniomis. Lietuvą savo namais pasirinkę užsieniečiai, savo darbais praturtindami mus, praturtėja ir patys. Kaip ir mes, kai savanoriaujame ar stažuojamės už Lietuvos sienų. Viso to motyvacija – geresnės, pozityvesnės globalios bendruomenės kūrimas, orientuotas į partnerystę siekiant pokyčių. Atminkime, kad kiekvienas kraštas yra sudarytas iš daugybės įvairiausių dalykų, niekad tik vieno.
#Savanorystė #Stažuotės #Dalyvavimas #Pasaulis
Naujienlaiškis: Savanorystės užrašai
Pilietinė erdvė talpina žinias, patirtis, idėjas, norą dalytis su kitais, bendradarbiauti. Būtent šios erdvės veikiami žmonės iškeliauja svetur savanoriauti, stažuotis, dalyvauti mainuose, asmenine iniciatyva imtis įvairiausių veiklų. Akivaizdu, kad vieno žmogaus patirtys, požiūrio taškas, pasirinkti akcentai yra asmeninės refleksijos; tai nėra viena vienintelė neginčijama tiesa apie konkretų kraštą. Juk dviem ar trim paragrafais negalima perteikti visiškai pilno Lietuvos vaizdo – tas pats galioja ir Nepalui ar Ganai. Tai, ką pasiimame savanorystės ar stažuotės užsienyje metu, atspindi ne visas realybes, o tik dalį jų, tad vieną joje egzistuojantį aspektą taikyti visai šaliai, neva yra tik taip ir ne kitaip, net neverta – verčiau smalsiai atsiverti pasaulio įvairovės grožiui.
#Naujienlaiškis #Savanorystė #Stažuotės #DVT2030
Humaniškumo ugdymo metodinė priemonė
Šis mokymų vadovas skirtas padėti įsigilinti ir geriau suprasti humanitarinius principus ir vertybes, kuriais vadovaujamės priimdami sprendimus kasdieniame gyvenime. Šis mokymų vadovas sudarytas taip, kad galėtų būtų naudojamas ir mokymams vesti, ir mokymų vadovams rengti. Pagrindinė šios programos koncepcija remiasi moderniomis mokymo(si) formomis, t. y. suteikia galimybę patiems išbandyti neformalius, patrauklius, įtraukius mokymo(si) būdus, kurie suteikia konkrečių naudingų žinių apie humaniškumo ugdymo svarbą bei skatina gilias diskusijas mūsų laikais itin svarbiomis temomis. Šis mokymų vadovas rekomenduojamas mokymo įstaigoms, jaunimo centrams, nevyriausybinėms organizacijoms, neformaliojo ugdymo praktikams, taip pat visiems dirbantiems su savanoriais, organizuojantiems kultūrinius mainus, užsiimantiems kita humanitarine veikla.
Švietimas Holistinis ugdymas Humaniškumas Humanitarinės vertybės
PISA 2018 Results ARE STUDENTS READY TO THRIVE IN AN INTERCONNECTED WORLD?
2018 metais Tarptautinė studentų vertinimo programa (PISA) įvertino pasaulines 15 metų moksleivių kompetencijas, reikalingas gyventi stipriai susietame ir besikeičiančiame pasaulyje. Globali kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas: 1) nagrinėti vietinės, pasaulinės ir kultūrinės reikšmės klausimus; 2) suprasti ir vertinti kitas perspektyvas ir pasaulėžiūrą; 3) vykdyti atvirą, tinkamą ir veiksmingą kultūrų sąveiką; ir 4) imtis veiksmų siekiant kolektyvinės gerovės ir tvarios plėtros. PISA 2018 pasaulinis kompetencijos vertinimas buvo atliktas remiantis šiais dviem instrumentais: 1) pažintinis testas, orientuotas į kognityvinius aspektus, įskaitant žinias ir pažinimo įgūdžius; ir 2) klausimyno elementų rinkinys, kuriame kaupiama mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklų vadovų informacija apie save. Klausimynas apima mokinių požiūrį, žinias ir įgūdžius, mokymosi galimybes mokykloje, specialios mokymo programos egzistavimą ir mokyklų, mokytojų ir tėvų pateiktą informaciją apie pasaulinės kompetencijos skatinimo veiklą.
OECD Global skills Students and Education Knowledge and Skills Global Competence
Globalusis švietimas – esama situacija, poreikiai ir galimybės
Globalusis švietimas vaidina itin svarbų vaidmenį globaliuose darnaus vystymosi procesuose, o tarptautinės bendruomenės pripažįstamas ir kaip švietimo kokybės garantas. Ši švietimo koncepcija jau ne vienerius metus skinasi kelią ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo, švietimo, jaunimo politikoje. Kokia yra esama globaliojo švietimo situacija Lietuvoje? Kas sudaro prielaidas globaliojo švietimo aktualizavimui ir plėtojimui Lietuvoje? Ar išnaudojame visas globaliojo švietimo galimybes? Ar užtikriname tinkamą globaliojo švietimo finansavimą? Šioje studijoje pabandysime į šiuos klausimus atsakyti.
Globalus švietimas Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Global education Sustainable development Development cooperation
Naujienlaiškis: Humaniškumas, savanorystė, bendradarbiavimas
Rugpjūčio 19-ąją kasmet minima tarptautinė Jungtinių Tautų paskelbta diena, kurią pagerbiami humanitariniai darbuotojai ir prisimenami tie, kurie, dirbdami humanitarinį darbą konfliktinėse situacijose, prarado gyvybę. Tačiau humanitarinis darbas nėra tik tarptautinių organizacijų darbuotojų reikalas. Esant tam tikroms situacijoms, kiekvienas iš mūsų galime – ir turime atsakomybę – padėti nelaimėje atsidūrusiems žmonėms.
Humanitarian week humanitarian action Humanitarinis veiksmas ir pagalba Humanitarinės pagalbos savaitė
Produktų sertifikavimas. Etiškos ir atsakingos gamybos bei vartojimo gidas
Kviečiame susipažinti su įvairiais pasaulyje bei Lietuvoje naudojamais etiškos, atsakingos gamybos sertifikavimo principais – produktų žymėjimo etiketėmis ir sertifikavimo procesais. Tai padės lengviau vizualiai atpažinti prekės ženklų deklaruojamas etiškas vertybes ir priimti sprendimą: pirkti šį produktą ar rinktis kitą, geresnį socialiniu bei gamtosaugos aspektais. Tikimės, kad šios žinios sustiprins moralinėmis vertybėmis paremtą elgesį ir padės plisti tarpusavio solidarumui tiek vietos, tiek pasauliniu lygiu; taip pat padės geriau suprasti kasdienę mūsų įtaką ne tik artimoje, bet ir globalioje erdvėje. Šiame leidinyje pateikiame dažniausiai kasdieniame vartojime sutinkamus šiuo metu pasaulyje naudojamus produktų sertifikavimo ženklus, taip pat dalijamės istorijomis, padėsiančiomis geriau suprasti sertifikavimo kontekstą bei serfitikuojamais produktais deklaruojamas vertybes ir principus.
Etiška ir atsakinga gamyba Ethical and responsible production Fair trade UTZ PETA Ecocert POFCAP
Darnaus vystymosi tikslų atvirukai. Mokomoji priemonė
Mokomoji priemonė apie Darnaus vystymosi tikslus. Dėl spaudai tinkamos atvirukų versijos prašome kreiptis šiuo el. paštu - justina@vbplatforma.org
DVT SDG
Sąsajos tarp klimato kaitos, tarptautinės migracijos ir žmogaus teisių Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 kontekste
Vidinio perkėlimo stebėjimo centro (IDMC) duomenimis, 2019 m. bent 24.9 milijono asmenų dėl gamtinių nelaimių buvo perkelti savo šalies viduje. Šis skaičius yra tris kartus didesnis už vidinių perkėlimų dėl konfliktų ir smurto skaičių. Tikėtina, kad gamtinių nelaimių ir kitų su klimato kaita susijusių reiškinių iššauktas žmonių judėjimas ateityje tik intensyvės. Nors klimato migracija, mažai nagrinėta Šaltojo karo metais, sulaukia vis daugiau akademinės bendruomenės, tarpvyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų ir visuomenės dėmesio, šis reiškinys išlieka sąlyginai neapibrėžtas tarptautinėje teisėje. Dėl migracijos priežasčių identifikavimo ir kategorizavimo iššūkių bei neužfiksuojamo žmonių judėjimo nėra aiškūs tikrieji klimato migracijos mastai, nėra sutariama dėl efektyviausių priemonių, reikalingų priverstinių klimato migrantų teisių užtikrinimui. Plačiau skaitykite leidinyje.
Klimato kaita migracija climate change migration Agenda 2030 Darbotvarkė 2030
Islandijos ir Čekijos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo raida atsižvelgiant į narystę EBPO PVK: potencialios kryptys Baltijos šalims
EBPO paramos vystymuisi komitetas (OECD DAC) yra žinoma dalijimosi žiniomis ir patirtimi vystomojo bendradarbiavimo srityje platforma, kuri taip pat prisideda nustatant tarptautinius standartus ir gaires įvairioms su plėtra susijusioms politikoms. Tai narystės pagrindu sukurtas forumas (kuriame yra 30 dabartinių narių), suteikiantis galimybę donorams ne tik koordinuoti savo vystomąją veiklą ir dalytis gerąja patirtimi, bet ir aktyviai dalyvauti bei tiesiogiai prisidėti kuriant naujas normas pasaulinei vystomojo bendradarbiavimo bendruomenei.
EBPO OECD vystymąsis development cooperation
Naujienlaiškis: Vystomojo bendradarbiavimo platforma 2020 liepa
Turinys: - naujienos ir projektai - narių veiklos - ataskaitos ir publikacijos
Naujienlaiškis: Pasaulinė pabėgėlių diena
Lietuvių kalboje žodis „pabėgėlis“, nuo veiksmažodžio „bėgti“, turi negatyvių, iš baimės ir nežinojimo kylančių asociacijų. Kitose kalbose šis žodis siejamas su pagalbos, saugumo suteikimu ištikus nelaimei. „Pabėgėlis“ yra teisinis statusas, skirtas žmonėms, ieškantiems prieglobsčio nuo karo, persekiojimo ir kitų gyvybei pavojų keliančių blogybių gimtinėje. Juk niekas nepalieka savo gimtųjų namų, jei juose viskas gerai. Birželio 20 d. kaip Pasaulinė Pabėgėlių diena minima kasmet nuo 2001 m. Tačiau sulig ja pabėgėlių gyvenimo realybės nesibaigia, o tęsiasi. Lygiai taip pat turi tęstis ir mūsų žmogiškasis solidarumas su tais, kuriems šiandien gyventi sunkiau. Kviečiame susipažinti iš arčiau.
Migracija solidarumas
Naujienlaiškis: Afrikos dienos 2020
Afrika yra turtinga, nustokime ją skurdinti! Minint Tarptautinę Afrikos dieną, gegužės 25-ąją, kaip ir kasmet Lietuvoje rengiamas festivalis „Afrikos dienos“. Šia proga pristatome Jums mūsų tematinį naujienlaiškį. Naujienlaiškyje rasite straipsnius ir audio pakalbius apie Afrikos žemyną įvariomis temomis: pilietinė visuomenė, vystymąsis, technologijos, kultūra ir menas, pilietinis aktyvumas bei kita. Skatiname unikalios, visapusiškos informacijos ir renginių Afrikos žemyno tematika plėtrą ir stiprinimą Lietuvoje. Norime papasakoti įvairias istorijas iš šio žemyno – pabrėžti koks turtingas, daugialypis ir skirtingas yra šis žemynas.
Afrika pilietinė visuomenė vystymąsis kultūra ir menas pilietinis aktyvumas
Humanitarinė pagalba - atsakomybė, principai ir atskaitomybė. Kaip padėti nekenkiant?
Humanitarinė pagalba ir kiti humanitariniai veiksmai glaudžiai siejasi ir su vystomuoju bendradarbiavimu. Šiame leidinyje pristatomi humanitarinės veiklos principai ir iššūkiai, pateikiamos giluminės atvejų analizės, reflektuojant įvairius rizikos faktorius, tarptautinius interesus ir politinės valios vaidmenį humanitarinėje veikloje. Taip pat leidinyje sužinosite apie skausmingas korupcijos pasekmes humanitarinėje srityje, kas yra Pagrindinis Humanitarinės pagalbos standartas bei kokios yra humanitarinės pagalbos organizacijų bendrosios vertybės.
Humanitarinė pagalba
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pozicija ir siūlymai dėl COVID-19 pandemijos įtakos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimui
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pozicija, adresuota sprendimų priėmėjams ir visuomenei, dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo vykdymo COVID-19 pandemijos akivaizdoje. Dar anksti pasakyti, kiek truks ši pandemija, ar bus pakartotinių jos stadijų, ar pavyks viską suvaldyti ir balansuoti globaliai, kiek žmonių bus užkrėsti ir kaip tai sąlygos vystomojo bendradarbiavimo politiką, prioritetus ir humanitarinės pagalbos poreikį bei situaciją pažeidžiamiausiuose regionuose. Šiame dokumente klausiame, koks gali būti COVID-19 pandemijos poveikis besivystančioms ekonomikoms bei pateikiame savo poziciją ir siūlymus reaguojant į koronaviruso pandemiją.
vystomasis bendradarbiavimas
COVID-19
oficiali parama vystymuisi
pozicija
Humanitarinio veiksmo ir humanitarinės pagalbos terminų žodynas
Šis kortelių rinkinys Jums pristato pagrindinius aspektus Humanitarinio veiksmo srityje. Humanitarinio veiksmo žodynas Jums pristato terminus, kurie dažniausiai yra vartojami humanitarinės pagalbos srityje, humanitarinių iššūkių kontekste. Humanitarinės pagalbos srites tkslas yra išgelbėti žmonių gyvybes, palengvinti kančias, su kuriomis susiduriame bei palaikyti žmogaus orumą. Prieš prisijungiant prie humanitarinio veiksmo srities, svarbu apie tai pasidomėti ir suprasti tikslinius dalykus, kaip juos mato ir supranta humanitarinės srities darbuotojai. Svarbu edukuoti save apie humanitarinio veiksmo sritį lygiai taip pat, kaip edukuojate save bet kurioje kitoje srityje.
Rekomendacijos vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms
Tai Vystomojo bendradarbiavimo platformos paruoštos rekomendacijos, paremtos atliktu tyrimu, kuriame buvo apklausiami Lietuvos politiniai veikėjai. Šiomis rekomendacijomis siekiama, kad vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančios organizacijos galėtų atkreipti didesnį politinį dėmesį į vystomąjį bendradarbiavimą. Rekomendacijos, suformuluotos šiam tikslui pasiekti, paremtos apklaustųjų politinių veikėjų įžvalgomis bei VB Platformos pasiūlymais.
vystomasis bendradarbiavimas
rekomendacijos
politikai
NVO
Mes veikiam. Mums rūpi. Naujienlaiškis Nr. 1
Naujienlaiškis apie globalią savanorystę ir patirtis, įžvalgas ir pasidalinimus. Malonaus skaitymo! #VolunteeringForHumanity
EUAVI Savanoryste
Darnaus vystymosi tikslų istorijos - Lietuvos gerosios patirtys
Šis leidinys - 17 Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos Lietuvoje istorijų. Su kiekvienu tikslu yra siejama šalies vykdoma geroji praktika. Leidinys įgyvendintas veikiant projekto “Baltics we want by 2050: 51 steps further” rėmuose.
SDGs Lithuania Development
Darnaus vystymosi tikslų istorijos - Estijos gerosios patirtys
Šis leidinys - 17 Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos Estijoje istorijų. Su kiekvienu tikslu yra siejama šalies vykdoma geroji praktika. Leidinys įgyvendintas veikiant projekto “Baltics we want by 2050: 51 steps further” rėmuose.
SDGs Estonia Development
Darnaus vystymosi tikslų istorijos - Latvijos gerosios patirtys
Šis leidinys - 17 Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos Latvijoje istorijų. Su kiekvienu tikslu yra siejama šalies vykdoma geroji praktika. Leidinys įgyvendintas veikiant projekto “Baltics We Want by 2050: 51 Steps Further” rėmuose.
SDGs Latvia Development
Video: Volunteering For Humanity: Petrit Arifi, Volunteers Coordinator at Youth For Refugees
Petrit lives in Presevo, Serbia. He is a part of youth-led organization “Youth for Refugees”. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Youth Solidarity Humanity Volunteering EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Medina Hyseni, Coordinator of Youth Office
Medina lives in Presevo, Serbia. She is a part of Youth Office in Presevo, Serbia. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Youth Volunteering Solidarity Humanity EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Afete Shabani, Volunteer nurse at NGO Youth for Refugees
Afete lives in Presevo, Serbia. She is a part of youth led organization “Youth for Refugees”. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunterringForHumanity
Youth Volunteering Solidarity Humanity EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Sunaj Musliulocal, Volunteer-social worker
Sunaj is a social worker and volunteer in Presevo, Serbia. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving at Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Volunteering Humanity EUAVI Youth Inspiration
Tarptautinio NVO ir UNESCO forumo "Challenging inequalities" deklaracija
2019 m. gruodį tarptautiniame NVO ir UNESCO forume "Challenging inequalities" priimta deklaracija, kurioje nevyriausybinių organizacijų bei UNESCO atstovai, reaguodami į dabartinius nelygybės ir skurdo iššūkius, kviečia valstybių vyriausybes imtis atitinkamų veiksmų.
NVO
UNESCO
nelygybė
skurdas
NGO
inequality
Humanitarian action memory cards (EN version)
This set of cards presents the key aspects of Humanitarian Context.The Humanitariam terms in order to familiarize yourself with Humanitarian Context you can explore cards by specific topics or separately. Humanitarian Context has the goal of saving human lives, relieving human suffering and maintaining human dignity. Before stepping into Humanitarian Context it is important to educate yourself about it and make sure you are on the same page as humanitarian workers as you would educate yourself about any other subject or context. Cards created to enhace the awareness and understanding about Humanitarian action, challenges. #VolunteeringForHumanity
Humanitariam terms Humanitariam action
Humanitarinio veiksmo kortelės (lietuviškai)
Šis kortelių rinkinys Jums pristato pagrindinius aspektus Humanitarinio veiksmo srityje. Humanitarinio veiksmo žodynas Jums pristato terminus, kurie dažniausiai yra vartojami humanitarinės pagalbos srityje, humanitarinių iššūkių kontekste. Humanitarinės pagalbos srites tkslas yra išgelbėti žmonių gyvybes, palengvinti kančias, su kuriomis susiduriame bei palaikyti žmogaus orumą. Prieš prisijungiant prie humanitarinio veiksmo srities, svarbu apie tai pasidomėti ir suprasti tikslinius dalykus, kaip juos mato ir supranta humanitarinės srities darbuotojai. Svarbu edukuoti save apie humanitarinio veiksmo sritį lygiai taip pat, kaip edukuojate save bet kurioje kitoje srityje.
Humanitarinė pagalba Humanitarinis veiksmas Terminai
Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl investicijų panaudojimo
- Beveik ketvirtadalis (24 proc.) apklaustųjų žino Jungtinių Tautų 17 Darnaus vystymosi tikslų: 3 proc. atsakė - taip, žinau, 21 proc. - taip, teko kažką girdėti, 76 proc. nurodė nežinantys. - 44 proc. respondentų pritaria, kad dalis jų sumokėtų mokesčių būtų skirti mažinti skurdą labiau nepasiturinčiose šalyse: 10 proc. pritaria, 34 proc. - greičiau pritaria. - 71 proc. apklaustųjų teigia, kad jiems yra yra svarbu, jog fondas į kurį ruošiamasi investuoti laikytųsi „tvarių investicijų“ principo: 24 proc. labai svarbu, 47 proc. - greičiau svarbu. - Apklaustieji, kurie sutiktų iš savo investicijų uždirbti mažiau, jei jų pinigai būtų investuojami tik į socialiai atsakingus verslus, sąlyginai sutiktų atsisakyti 17 proc. savo uždarbio. Visgi, 41 proc. apskritai nesutiktų ir verčiau rinktųsi didesnę tikėtiną grąžą uždirbantį fondą. - Apklaustieji, kurie sutiktų iš savo investicijų uždirbti mažiau, jei jų pinigai būtų investuojami tik į aplinkai draugiškus, atsakingus verslus, sąlyginai sutiktų atsisakyti 16 proc. savo uždarbio. 40 proc. apskritai nesutiktų ir verčiau rinktųsi didesnę tikėtiną grąžą uždirbantį fondą. - Apklaustieji, kurie sutiktų iš savo investicijų uždirbti mažiau, jei jų pinigai būtų investuojami tik į skaidriai valdomus verslus, sąlyginai sutiktų atsisakyti 16 proc. savo uždarbio. 37 proc. apskritai nesutiktų ir verčiau rinktųsi didesnę tikėtiną grąžą uždirbantį fondą.
Darnaus vystymosi Tikslai DVT SDG Apklausa
The illustrative guide to the Dochas Code of Conduct
Dóchas is the Irish Association of Non-Governmental Development Organisations. It provides a forum for consultation and co-operation between its members and helps them speak with a single voice on development issues. Adopted by Dóchas member organisations in 2007, the Dóchas Code of Conduct on Images and Messages (the Code) offers a set of guiding principles for NGOs to use while designing and implementing their public communications strategy.
Guide for images and messaging Communication strategies NGO
Vystomojo bendradarbiavimo komunikacijos gairės
Vystomojo bendradarbiavimo projektų komunikacijos analizė parodė, kad projektų vykdytojų – nevyriausybinių organizacijų (NVO), valstybės institucijų, visuomeninių ir kitų organizacijų – interneto svetainėse pateikiama mažai informacijos (arba jos visai nėra), trūksta kokybiškų nuotraukų, ne visada nurodoma, kad projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Todėl šiomis komunikacijos gairėmis siekiama sustiprinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojų komunikaciją ir taip užsitikrinti didesnį Lietuvos visuomenės palaikymą ir įsitraukimą, stiprinti Lietuvos kaip patikimos partnerės įvaizdį.
Vystomasis bendradarbiavimas Komunikacijos gidas
Lithuania: seeing a bigger picture 2019
Lithuania: seeing a bigger picture 2019 Report and policy note about Lithuania's development cooperation policy, sustainable development goals, fair trade, CSOs, international memberships and participation. Report presents current data analysis and recommendations from Lithuanian NGDO Platform. Report includes data analysis and reports, specific target research and observations. 2019
development cooperation
OECD
fair trade
CSO
Supporting Civil Society Networks
Civil society network, management and governance.
Two Worlds One Planet - Introduction to Barefoot guide
Socialinis pokytis ir atskirtis - Pietų Afrikos Respublika.
Terminas „Darnaus vystymosi tikslai“ svarbiausi pasaulyje iššūkiai reprezentatyvi apklausa
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. Kviečiame pasidomėti 2017m. atlikta apklausoje Lietuvoje apie DVT bei svarbiausius iššūkius pasaulyje.
DVT Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Jungtinės Tautos
Moterų kaltinimas raganavimu
Nusprendusi pusmečiui išvykti į Indiją ir Nepalą, U. Grigaitė dar nežinojo, kad viskas baigsis tuo, jog ji ilgą laiką tyrinės ten vis dar gyvą tradiciją apkaltinti moteris raganavimu, jas žeminti, skriausti ir net žudyti. Ugnė prisimena, jog pasirinko vykti į šias šalis, nes tiesiog norėjo pažinti jų kultūras, žmones, kitokį pasaulį. Pirmoji kelionė vyko 2012–2013 m., Indijoje kartu su draugu U. Grigaitė praleido beveik penkis mėnesius, Nepale – vieną. Kviečiame paskaityti trumpą straipsnį, o pilną tyrimą bei jo rezultatus taip pat galite rasti mūsų bibliotekoje.
Nepalas Indija Raganavimas Moterų teisės
ŽMONĖS IŠ LIETUVOS – PASAULIUI: JUNGTINIŲ TAUTŲ DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI IR VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS
Jūsų matote pirmąjį leidinį, iš darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo perspektyvos pristatantį globalius Lietuvos žmones pasaulyje. Tarsi nedidukė XXI a. antrojo dešimtmečio enciklopedija, kupina įvairiausių patirčių, įkvepiančių minčių bei nuostabių pasiekimų, o svarbiausia – parodanti, kad tarp mūsų yra tokių, kurie ne tik aiškiai suvokia būtinybę spręsti globalinius ir tarpusavyje susijusius iššūkius, bet ir turi ryžto, talento bei įgūdžių tai daryti. Jie nelaukia, kol atvyks koks nors išgalvotas gelbėtojas ir viską sutvarkys. Ne. Jie supranta, kad sėdint rankas sudėjus ir dejuojant niekas nepasikeis, kad reikia kolektyviai bendradarbiaujant imtis realių veiksmų.Kadangi JT darnaus vystymosi tikslai yra nedalomi, tai ir mūsų pašnekovų veiklos neapsiriboja viena sfera. Juk viskas pasaulyje yra tarpusavyje susiję, tad, pvz., pradėjus kalbėti apie vandenį savaime iškyla sveikatos ir gamtosaugos klausimai, o palietus nelygybės temą – ir švietimo, ir deramo darbo, ir išteklių prieinamumo, ir lyčių aspektai. Šio leidinio herojai pasirinko skirtingus būdus veikti ir gyventi, net nebūtinai tiesiogiai nusiteikę įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Tačiau tai tik dar kartą parodo, kad turime dirbti visais frontais, susitelkę, padėdami vieni kitiems. Tik taip ko nors pasieksime.
Darnaus Vystymosi Tikslai DVT Jungtinės Tautos SDG
Social change: inspired by evolution or revolution?
What do we call social change? Topic research reflection about social change. Focusing on characteristics of social change we can raise a question hwo can social change be inspired by evolution and revoluntion. Reflection prepared for FORUS Leadership Development Forum, Circle 3. Justina Kaluinaite
social change
Leidinys: Darnaus vystymosi tikslai 2017
Darnaus vystymosi tikslai (DVT) yra konkretus planas, kurį sudaro 17 tikslų, 169 uždavinių ir 230 pirminių rodiklių. Lietuva kartu su kitomis pasaulio šalimis įsipareigojo siekti DVT įgyvendinimo pagal konkrečius jai pritaikomus kiekvienos srities rodiklius. DVT grindžiami trim pagrindiniais tvarios plėtros aspektais – aplinkos, socialiniu ir ekonominiu. Visi tikslai yra tarpusavyje glaudžiai susiję ir apima įvairias gyvenimo sritis: skurdą, maisto saugą, sveikatą, tvarų vartojimą ir gamybą, ekonomikos augimą, užimtumą, infrastruktūrą, tvarų gamtinių išteklių valdymą, kovą su klimato kaita,lyčių lygybę, taikią ir įtraukią visuomenę, partnerystes siekiant gerbūvio.
Darnaus vystymosi tikslai DVT Jungtinės Tautos
Vystomojo bendradarbiavimo komunikacijos gidas: pasaulio ir Lietuvos praktikos
Šis leidinys – tai komunikacijos gidas, kuriame glaustai paaiškinami pagrindiniai principai, kuriais turėtume vadovautis siekdami geresnio pasaulio mums visiems. Čia taip pat rasite (ne) vartotinų terminų žodynėlį, kuris padės lengviau susigaudyti dažnai painioje vystomojo bendradarbiavimo terminologijoje ir patars, kurių žodžių nederėtų vartoti bei kuo juos pakeisti. Šis leidinys skirtas žurnalistams, redaktoriams, fotografams, žiniasklaidos darbuotojams, viešųjų ryšių specialistams, studentams, NVO sektoriaus darbuotojams ir savanoriams, valstybinio sektoriaus darbuotojams, švietimo srityje dirbantiems asmenims – gimnazijų, mokyklų, universitetų dėstytojams, mokytojams, jaunimo ugdymo specialistams, jaunimo centrų darbuotojams.
Vystomasis bendradarbiavimas Komunikacijos gidas NVO
Leidinys ,,Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika: 14 pažangos metų?”
Vystomasis bendradarbiavimas – tai visas šias sritis apimanti šalies užsienio politika, apibūdinanti bendradarbiavimą tarp paramą teikiančių valstybių donorių ir besivystančių paramos gavėjų, kuria remiamas ilgalaikis ir darnus pastarųjų vystymasis, skurdo mažinimas ir jų integracija į pasaulio ekonomiką. Kodėl Lietuva vykdo vystomojo bendradarbiavimo politiką ir kas lemia kasmetinį šiai politikos sričiai skiriamų lėšų augimą, nepaisant riboto visuomenės palaikymo? Kokių tikslų siekiama įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką? Į šiuos ir kitus klausimus atsakoma šiame leidinyje, kurio tikslas yra apibendrinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos pokyčius nuo 2003 m. iki 2017 m., identifikuoti pokyčius sąlygojusius faktorius ir veikėjus, išanalizuoti jų poveikį vystomojo bendradarbiavimo politikai ir ypač teikiamos paramos prioritetams.
Oficiali paramai vystymuisi Jungtinės Tautos Vystomasis bendradarbiavimas Besivystančios šalys Darnus vystymasis
Lietuvos DVT 10 ataskaita
Ataskaitoje apžvelgiamas didėjančios nelygybės poveikis žmonėms ir planetai. Jame aprašoma įvairių nelygybės formų realybė tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Jį sudaro 15 nacionalinių ataskaitų ir 11 teminių ataskaitų, kuriose nagrinėjami pagrindiniai nelygybės aspektai, įskaitant lytį, amžių, negalią, etninę kilmę ir benamystę. Ataskaitą parengė „Make Europe Sustainable for All“, Europinis projektas, kuris skatina JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą, bendradarbiaujant su SDG Watch Europe - tarpsektoriniu pilietinės visuomenės aljansu, kurį sudaro daugiau kaip 100 organizacijų, pasisakančių už DVT įgyvendinimą. DVT yra pasaulio krizės valdymo planas, kuriuo siekiama panaikinti skurdą ir apsaugoti planetą. Kova su nelygybe yra vienas iš 17 tikslų, kuriuos pasirašė visos ES valstybės, įsipareigodamos juos įgyvendinti iki 2030. Tikslų veikimas yra efektyvus tik tuomet, kuomet pastangos yra matomos kiekviename iš tikslų, valstybės stengiasi įgyvendinti juos visus, neišskirdamos tam tikrų tikslų, kaip prioritetinių valstybės sričių. Šiuo atveju vis dar didelė nelygybė valstybėse, smarkiai lėtina visų DVT įgyvendinimą. Lietuvos DVT 10 ataskaita yra suskirstytas į kelis tematinius skyrius: - Lyčių lygybė - Visuomenės požiūris į atskiras socialines grupes - Migracija - Vystomasis bendradarbiavimas
DVT Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Europos Sąjunga Lietuva Kova su nelygybe
„Falling through the cracks: Exposing inequalities in the European Union and beyond“
DESPITE THE EUROPEAN UNION’S COMMITMENT TO LEAVE NO ONE BEHIND, MILLIONS OF PEOPLE IN EUROPE ARE FALLING VICTIM TO WIDENING INEQUALITIES, A MAJOR EU-WIDE REPORT CONCLUDES: ‘FALLING THROUGH THE CRACKS: EXPOSING INEQUALITIES IN EUROPE AND BEYOND’ The report shines a light on the impact of rising inequalities on people and planet. It maps the reality of various forms of inequality, both nationally and at the European level. It consists of 15 national reports and 11 thematic reports exploring key dimensions of inequality, including gender, age, disability, ethnicity and homelessness.
SDG Sustainable Development Fight Inequalities European Union
Witchcraft Accusation and Persecution of Women in Nepal
The aim of this study and its report is to demonstrate the scope and complexity of witchcraft accusation and persecution (WAP) of women in Nepal and to draw the attention of all key stakeholders, including academia, to the significant scale, severity and complexity of associated human rights violations committed against women in Nepal. The results of this study deepen the knowledge base and understanding, of the complex and multi-faceted circumstances that surround the issue of WAP in Nepal.
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - užsienio kalba
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į užsienio kalbos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
užsienio kalba
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - matematika
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į matematikos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
matematika
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - lietuvių kalba
Lietuvių kalbą užsieniečiui išmokti yra sunku, tačiau dažnas užsienietis stengiasi ją vartoti, norėdamas geriau suprasti mūsų kultūrą.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
lietuvių kalba
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - istorija
Filmukas su patarimais, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į istorijos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
istorija
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - geografija
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į geografijos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
geografija
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - etika
Filmukas apie patyčių ir etikečių klijavimo žalą.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
etika
stereotipai
patyčios
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: demografija ir migracija
Pamokų planas, skirtas nagrinėti migracijos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
migracija
demografija
vystomasis bendradarbiavimas
mokykla
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: humanitarinė pagalba
Pamokų planas, skirtas nagrinėti humanitarinės pagalbos svarbą ir teikimo problemas.
humanitarinė pagalba
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: vaikai ir jaunimas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti problemas, su kuriomis susiduria vaikai ir jaunimas besivystančiose šalyse.
vaikai
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: tvarus augimas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvarus augimas
tvarumas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
ekologija
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: taika ir saugumas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti konfliktų problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
taika
saugumas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: sveikata
Pamokų planas, skirtas nagrinėti sveikatos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
sveikata
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: moterys ir mergaitės
Pamokų planas, skirtas nagrinėti lyčių lygybės problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
lyčių lygybė
lygybė
moterys
mergaitės
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: švietimas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti švietimo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: žmogaus teisės ir valdymas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti žmogaus teisių ir valdymo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
žmogaus teisės
valdymas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: tvarus vystymasis ir kova su klimato kaita
Pamokų planas, skirtas nagrinėti tvaraus vystomosi bei klimato kaitos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvarus vystymasis
klimato kaita
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: maisto sauga
Pamokų planas, skirtas nagrinėti maisto saugos, aprūpinimo maistu problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
maisto sauga
aprūpinimas maistu
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: Europa pasaulyje
Pamokų planas, skirtas nagrinėti Europos Sąjungos ir šalių narių vaidmenį, siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, globalaus vystymosi.
Europa
Europa pasaulyje
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Instrukcija mokytojams „Ne tik skaičiai“ - švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinys
Tai švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinio instrukcija mokytojams. Joje ugdytojai ras išsamius pamokų planus diskusijoms su moksleiviais apie prieglobsčio prašymą Europoje, ekonominę migraciją, jos atspindžius žiniasklaidoje, nepilnamečių migraciją, prekybą žmonėmis, nuorodų į vaizdo medžiagą. Pamokų planai tinkami vyresniųjų klasių moksleiviams. Visa susijusi vaizdo medžiaga yra prieinama adresu: http://www.unhcr.org/pages/4b7409436.html#_ga=1.129911884.1122403705.1444828162
migracija
prieglobstis
Europa
Pasaulio dienovydžiai: Sakartvelas
Rusijos - Sakartvelo karas, įvykęs 2008 m., truko tik penkias dienas, tačiau jame itin nukentėjo Sakartvelo piliečiai. ES iniciatyva buvo pasirašyta ugnies nutraukimo sutartis ir įsteigta misija stebėti saugumo situaciją Sakartvele, visgi dabar yra susiduriama su kliūtimis stebėti vidaus padėtį Pietų Osetijoje ir Abchazijoje. Sakartvelo gyventojai skatina vyriausybę tapti NATO nare, tačiau nestabili vidaus politinė situacija daro įtaką užsienio politikai, bijoma galimų Rusijos sankcijų.
Sakartvelas
Pasaulio dienovydžiai: Sirija
Europos Komisija vis daugiau lėšų skiria humanitarinės pagalbos tiekimui į karo kamuojamą Siriją. Dėl sudėtingos situacijos valstybėje auga pabėgėlių skaičius. Vakarų valstybės privalo imtis priemonių išspręsti vieną rimčiausių krizių regione. Neradus sprendimo, konfliktas gali sužlugdyti visą regiono politinę sistemą.
Sirija
humanitarinė pagalba
konfliktai
pabėgėliai
Europos Sąjunga
Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga
Aptariami ES teikiamos humanitarinės pagalbos principai, priemonės. Humanitarine pagalba siekiama išsaugoti žmonių gyvybes ir palengvinti kančias ištikus stichinėms nelaimėms, konfliktų kamuojamose teritorijose ir pan.
humanitarinė pagalba
Europos Sąjunga
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos patirties perdavimas
Apie Lietuvos patirties perdavimą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
patirties perdavimas
Pasaulio dienovydžiai: Azerbaidžanas
Dvynių projekto su Azerbaidžanu metu buvo kuriama antikorupcinė sistema.
Azerbaidžanas
korupcija
Europos Sąjunga
eurointegracija
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Užsienio reikalų ministerijoje Vystomojo bendradarbiavimo departamentas koordinuoja ES Dvynių programos įgyvendinimą Lietuvoje. Šia programa siekiama pagelbėti narystės ES siekiančias šalis įgyvendinti reformas perduodant Lietuvos sukauptą stojimo į ES patirtį. Populiariausios žemės ūkio, finansų, transporto bei energetikos sferos. Lietuvos institucijos laimi daug projektų.
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos pirmininkavimo ES metu didžiausias dėmesys skiriamas vystymosi tikslams po 2015-ųjų, deryboms dėl vystymosi finansavimo. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu vyksta įvairūs renginiai: neformalūs darbo grupių susitikimai, Europos vystymosi dienos, diskusijos.
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Europos Sąjunga
Pasaulio dienovydžiai: moterų verslumas Sakartvele ir Moldovoje
Sakartvele ir Moldovoje vykdomi projektai, kuriais siekiama skatinti moterų verslumą. Sakartvelo moterų inicijuoti projektai sėkmingiausiai veikia paslaugų sektoriuje, sveikatos apsaugos srityje.
Gruzija
Moldova
verslumas
lyčių lygybė
sveikata
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Eurointegracija
Europos integracijos studijų centras Lvove bendrauja su Krymo televizija ir kuria laidas, skiriamas remti Ukrainos eurointegraciją. Siekiama parodyti eurointegracijos naudą, skatinti partnerystę su Lietuva.
eurointegracija
Ukraina
Europos integracija
integracija
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Moldova
Moldova ir Lietuva aktyviai įgyvendina įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus - žemės ūkio, savivaldos, demokratijos sklaidos. Moldovai aktualiausios sritys yra susiję su eurointegracija.
Moldova
eurointegracija
vystomasis bendradarbiavimas
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Ukraina
Ukraina
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Baltarusija
Baltarusija
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: programėlė-žaidimas apie vystymąsi
Sudominti vystomuoju bendradarbiavimu siekiama ir moksleivius: sukurta programėlė - žaidimas, skatinanti gilinti žinias apie vystymąsi žaidžiant.
globalusis švietimas
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Afganistanas
Goro provincijoje Afganistane Lietuvos archeologai ieškojo archeologijos objektų ir juos registravo. Ankstesnių projektų metu taip pat buvo siekiama surasti archeologijos paveldo Goro provincijoje, vietine kalba sudarytas paveldo registras, surengti paminklosauginiai kursai. Lietuva - vienintelė valstybė, skyrusi lėšų Afganistano kultūros plėtrai.
Afganistanas
vystomasis bendradarbiavimas
archeologija
kultūra
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos įsipareigojimai vystymuisi kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams, tad kodėl reikia remti besivystančias šalis? Vystomasis bendradarbiavimas - tai išsivysčiusių valstybių politikos dalis, po nepriklausomybės Lietuva taip pat gavo vystomojo bendradarbiavimo lėšų stiprinti savo politinę bei ekonominę sistemas. Dabartinis Lietuvos įnašas į Europos plėtros fondą didėja ir tai svarbu norint sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas kiekvienam pasaulio gyventojui.
vystomasis bendradarbiavimas
tarptautiniai įsipareigojimai
skurdas
Europos Sąjunga
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas Gruzijoje
sveikata
Gruzija
vystomasis bendradarbiavimas
gydytojai
Lietuvos parama
gebėjimų stiprinimas
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Savanorystė
Apie savanorystės naudą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
savanorystė
vystomasis bendradarbiavimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Video medžiaga apie sąžiningą prekybą (angl. FAIRTRADE)
Pristatoma Sąžiningos prekybos produktų įvairovė.
sąžininga prekyba
produkcija
Teisės ir laisvės praktikoje
Teorinis ir metodinis skirtas mokytojams, ugdantiems mokinių jautrumą žmogaus teisių klausimais. Pateikiama informacija apie Europos žmogaus teisių konvenciją, kaip veikia Europos žmogaus teisių teismas, kiekvienai temai skirtos praktinės užduotys.
žmogaus teisės
Europos žmogaus teisių konvencija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Over the Hedge. Ar mažėja lyčių atotrūkis? Baltarusijos ir Lietuvos atvejai.
Leidinyje anglų kalba iliustruotai ir paprastai lyginami lyčių lygybės aspektai Lietuvoje ir Baltarusijoje, pvz.: moterų išsilavinimas, vaidmenys, dalyvavimas versle ir pan.
Lietuva
Baltarusija
lyčių lygybė
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Video medžiaga apie vėjo energiją
Video medžiaga apie vėją - vieną pagrindinių gamtos reiškinių, galinčių suteikti švarią ir nekenksmingą energiją.
vėjas
energetika
atsinaujinantys šaltiniai
vėjo energija
švari energija
Video: Pasaulyje nėra kitokių - tautinės mažumos
Užsieniečiai Lietuvoje dažnai susiduria su nenoriu vietinių gyventojų bendravimu, tačiau jaunesnioji karta yra tolerantiškesnė.
tautinės mažumos
užsienis
Video: Pasaulyje nėra kitokių - seksualinės mažumos
Homoseksualumas nėra liga, tačiau konservatyvi Lietuvos visuomenė dar vis dažnai netolerantiškai vertina homoseksualius asmenis.
homoseksualumas
tolerancija
Video medžiaga apie saulės energiją
Saulės energija - viena iš švaraus kuro rūšių, kurią galima panaudoti ir kasdieniame gyvenime.
saulės energija
energetika
švari energija
atsinaujinantys šaltiniai
Video medžiaga apie transportą ir mobilumą
Transporto priemonės - vienos didžiausių oro teršėjų. Yra daug alternatyvių keliavimo priemonių: viešasis transportas, dviračiai, pasivaikščiojimas pėsčiomis.
transportas
mobilumas
oro tarša
Video medžiaga apie iškastinį kurą ir klimato kaitą
Pagrindinė klimato kaitos priežastis - iškastinio kuro naudojimas.
iškastinis kuras
klimato kaita
Video medžiaga apie žalią gyvenseną
Gyventi žaliai galima pradėti nuo mažų žingsnelių - taupyti vandenį, keliauti viešuoju transportu, rūšiuoti atliekas.
žalia gyvensena
ekologija
Video medžiaga apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas
Elektroninė įranga virsta kenksingomis atliekomis, kurios skleidžia toksines medžiagas, teršia aplinką. Tačiau viską galima perdirbti - tereikia palikti nebenaudojamą elektrotechniką tam skirtose vietose.
elektronika
elektroninė įranga
tarša
atliekos
ekologija
Video medžiaga apie atliekas
Didelis vartojimas veikia aplinką: kertami miškai, į atmosferą išmetamos žalingos anglies dioksido dujos.
atliekas
vartojimas
atsakingas vartojimas
ekologija
Video medžiaga apie biokurą
Biokuras - alternatyva senkantiems energijos šaltiniams. Lietuvos klimatas - labai tinkamas auginti ir naudoti žaliąjį kurą.
biokuras
iškastinis kuras
energetika
atsinaujinantys šaltiniai
Video medžiaga apie atliekų rūšiavimą
Rūšiuojant taupomi gamtos ištekliai, taip pat mažinama tarša. Rūšiuoti - paprasta ir naudinga.
atliekos
atliekų rūšiavimas
ekologija
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Sudominti bendradarbiavimu vystymosi labui
Afrika
darnus vystymasis
vaikai
parama vystymuisi
skurdas
nelygybė
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis
skurdas
tarptautinė pagalba
Europos Sąjunga
besivystančios šalys
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Video medžiaga apie sąžiningą prekybą
Pristatoma, kuriose pasaulio šalyse yra auginami ir gaminami Sąžiningos prekybos (angl. FairTrade) ženklu pažymėti produktai.
sąžininga prekyba
fairtrade
tvarus vystymasis
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Rūpinkis savimi ir aplinka
Kodėl reikia rūpintis aplinka? Ogi todėl, kad būtumėt sveiki, laimingi, kad Žemėje būtų gera gyventi ne tik jums, bet ir jūsų vaikams. Dalį piešinių nuspalvinome mes, dalį palikome jums – pabaikite spalvinti, sugalvokite knygelės personažų vardus. Ir paprašykite, kad auklėtojai, mokytojai ar tėveliai padėtų parašyti laiškutį mums – paskutiniajame puslapyje yra keletas klausimų.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Mes skolingi gamtai
Leidinyje pateikiami trumpi tekstai aktualiomis aplinkosauginėmis temomis (nagrinėjamos temos: vanduo, oras, gamta, atliekos, ekologiška gyvensena, aplinkosauga). Leidinio pabaigoje išsamiai paaiškinta kaip vaikai gali patys pasidaryti įdomių darbelių ar atlikti nesudėtingus eksperimentus.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Klimato politika
Aptariama klimato kaitos problematika, ES vykdoma politika.
klimato kaita
aplinkosauga
darnus vystymasis
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Green'as gyvenimas. Žemės ūkis
Žmogus ir gamta gali funkcionuoti labai harmoningai. Darniai ūkininkaudami žemdirbystę žmonės veikia kartu su gamta: fermakultūra užsiimantys ūkininkai ne tik patenkina visus savo poreikius, bet ir padeda jai. Filmuke fermakultūros pradininkas Stephas Holzeris dalinasi sėkminga savo ekologinio ūkininkavimo patirtimi.
žemės ūkis
ekologija
darnus vystymasis
permakultūra
Green'as gyvenimas. Žalioji architektūra
Gyvenamieji pastatai nėra skirti parodyti savo statusą, o harmoningai įsilieti į aplinką. Šiandien skatinamas vis didesnis vartojimas, statoma vis daugiau namų, kad žmonės būtų koncentruoti vienoje vietoje, tačiau, norėdami būti draugiški gamtai, turime prisiminti ekologinę architekrūrą.
ekologija
žalioji architektūra
energijos taupymas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Klimato kaita ir ekologinė etika
Žmogus gyvena kartu su gamta, tad klimato kaita kelia didžiulę grėsmę ne tik gyvūnams, augalams, bet ir mums.
klimato kaita
ekologija
etika
Green'as gyvenimas. Green drive'as
Neretai mes net trumpus atstumus važiuojame automobiliu, užmiršdami poveikį gamtai. Vis dažniau įvedami įstatymai, norint kontroliuoti automobilių išskiriamų kenksmingų dujų kiekį. Filmuke yra aptariamos alternatyvios transporto priemonės: elektromobiliai, dviračiai, taip pat pasakojama, kas yra ekonomiškas vairavimas.
transportas
tarša
elektromobiliai
dviračiai
ekovairavimas
Green'as gyvenimas. Eko menas
Šiukšlės ir menas tarsi nesuderina, tačiau kuriant ekologiškai - tai neatsiejama. Iš šiukšlių galima pasigamtinti muzikos instrumentus, žaislus, papuošalus.
kultūra
rūšiavimas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Atsakingas verslas
Atsakingas verslas skatina tarpusavio bendradarbiavimą, įmonės vis dažniau pradeda oreintuotis į ekologiją, draugišką gamtai gamybą. Filmuke taip pat aiškinamasi, kas yra tikrasis socialiai atsakingas verslas.
ekologija
verslas
gamyba
atsakingas verslas
Green'as gyvenimas. Atsakingas vartojimas
Šiuolaikinis žmogus yra skatinamas vartoti vis daugiau, tačiau tokia pirkimo manija labai žaloja gamtą, todėl turime išmokti vadyti patys save. Prekybos centrai dažniausiai remiasi psichologija, kad paskatintų pirkėją įsigyti kuo daugiau. Filmuke taip pat kalbama apie socialinę vartojimo atsakomybę.
vartojimas
psichologija
atsakomybė
aplinka
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Eko atmintinė
Informacinis leidinys, skirtas supažindinti vartotojus su ekologiškais produktais: kas jie yra, kuo jie pranašesnis, kaip juos atskirti. Kalbama apie maistą, tekstilę, kosmetiką, buitinę chemiją.
ekologija
atsakingas vartojimas
aplinkosauga
maistas
buitinė chemija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Visi skirtingi - visi lygūs
Metodinis rinkinys „Visi skirtingi – visi lygūs“ skirtas visiems, dirbantiems tarpkultūrinio ir žmogaus teisių ugdymo srityje. Metodiniame leidinyje galima rasti idėjų, išteklių, metodų ir užsiėmimų darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis. Rinkinyje siūloma veiksminga ugdymo metodika, pagrįsta kūrybiškumu ir įvairove. Pagrindinės temos: kultūrinės skirtys ( Šiaurė-Pietūs, Rytai-Vakarai), kalbama apie tolerancijos ugdymą, kovą su ksenofobija, rasizmu. Antroje knygos dalyje pateikiami patarimai, kaip organizuoti diskusijas šiomis temomis, praktinių žaidimų pavyzdžiai.
Tolerancija
diskriminacija
migracija
skirtumai
integracija
Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokykloje: į pagalbą mokytojui
Tarpkultūrinio ugdymo metodinė medžiaga mokytojams: teorinės prieigos ir praktinės užduotys įvairių disciplinų pamokoms.
daugiakultūriškumas
tarpkultūrinė komunikacija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Tarpkultūrinis mokymasis “T-kit Nr.4”
Šiame leidinyje sukaupta europinė jaunimo neformalaus ugdymo patirtis, kuria galės pasinaudoti ir mokytojai, dirbantys formalioje švietimo sistemoje, ir žmonės, dirbantys su jaunimu bet kokioje kitoje srityje. Ši mokymų medžiaga padės tiek formaliems, tiek neformaliems ugdytojams ieškoti atsakymų kaip dirbti su etnine įvairove, ugdys kritinį mąstymą ir išplės metodinį išmanymą.
Kultūra
tapatybė
vertybės
tolerancija
mažumos
stereotipai
ksenofobija
antisemitizmas
rasizmas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Įvairovei atvira mokykla: kodėl ir kaip siekti kultūrų dialogo
Leidinys skirtas tiems, kuriems rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija, trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Nagrinėjamos temos: pirmuosiuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir konkretūs patarimai užsiėmimams.
migracija
tarpkultūrinis mokymas
integracija
Įvairovei atvira mokykla
Šis leidinys skirtas tiems, kam rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija ir trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Pirmuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuosiuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir patarimai (konkrečių užsiėmimų aprašymai), kaip praktiškai jos galėtų būti įgyvendintos. Tekste panaudotas turtingas užsienio organizacijų įdirbis žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos, kultūrų dialogo srityje ir pristatytos projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtys, įžvalgos, atradimai.
tarpkultūrinis mokymas
globalizacija
Imigrantų gyvenimo istorijos
Imigrantų gyvenimo istorijos įvairiose ES šalyse.
migracija
Europos Sąjunga
migracija
tolerancija
integracija
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas
Metodinis leidinys gvildenantis su patyčiomis ir tolerancija susijusias temas. Pateikiama glausta teorija ir praktinės užduotis, skirtos ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
Tolerancija
patyčios
diskriminacija
integracija
Pasaulio dienovydžiai
sveikata
Baltarusija
Lietuvos parama
jaunimas
negalia
vystomasis bendradarbiavimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Pasaulinis senėjimas ir vystomasis bendradarbiavimas
Leidinys apie pasaulinio senėjimo problemą.
senėjimas
Jungtinės Tautos
vystymasis
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų ikonos
Čia galite atsisiųsti Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų (ang. UN Agenda 2030: Sustainable Development Goals) ikonas lietuvių kalba
Jungtinių Tautų Darbotvarkė iki 2030
Darnaus vystymosi tikslai
DVT
#DVTikslai
SDGs
Agenda 2030
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Pranešimo video įrašas "Ginta Orintienė. Globaliojo švietimo temų integravimo į ugdymo programas galimybės"
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas
integruojamos programos
Mokomasis filmas "Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas"
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Panašu, jog neturime rezultatų atitinkančių paieškos kriterijus.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!