Biblioteka
Dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo ir dialogo
Kategorija:Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Vaikai
Download file
VB_stiprinimas(1).pdf
Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių 2022–2025 m. dokumente aiškiai įvardyta partnerystė ir visų VB partnerių – valdžios institucijų, NVO sektoriaus, verslo ir kitų dalyvių – įtraukimas į sprendimų derinimo procesus. Dabartinė Vyriausybė ir jos valdomos ministerijos yra įsipareigoję šią strategiją vykdyti.
Deja, tokia graži politinė valia lieka tik popieriuje. Realybėje kol kas stebime su vystomojo
bendradarbiavimo tiesiogiai susijusios ir vieša turinčios būti informacijos trūkumą ir
komunikacijos vangumą iš valdžios institucijų pusės.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!