Biblioteka
Įvairovei atvira mokykla
Kategorija:Darnaus vystymosi tikslai
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Vaikai
Download file
1424341745_ivairovei_atvira_mokykla.pdf
Šis leidinys skirtas tiems, kam rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija ir trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Pirmuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuosiuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir patarimai (konkrečių užsiėmimų aprašymai), kaip praktiškai jos galėtų būti įgyvendintos. Tekste panaudotas turtingas užsienio organizacijų įdirbis žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos, kultūrų dialogo srityje ir pristatytos projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtys, įžvalgos, atradimai.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!