Biblioteka
Sąsajos tarp klimato kaitos, tarptautinės migracijos ir žmogaus teisių Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 kontekste
Kategorija:Darnaus vystymosi tikslai
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Suaugusieji
Download file
Klimato kaita, migracija, zmogaus teises_DDG_studija_2020.pdf
Vidinio perkėlimo stebėjimo centro (IDMC) duomenimis, 2019 m. bent 24.9 milijono asmenų dėl gamtinių nelaimių buvo perkelti savo šalies viduje. Šis skaičius yra tris kartus didesnis už vidinių perkėlimų dėl konfliktų ir smurto skaičių. Tikėtina, kad gamtinių nelaimių ir kitų su klimato kaita susijusių reiškinių iššauktas žmonių judėjimas ateityje tik intensyvės.

Nors klimato migracija, mažai nagrinėta Šaltojo karo metais, sulaukia vis daugiau akademinės bendruomenės, tarpvyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų ir visuomenės dėmesio, šis reiškinys išlieka sąlyginai neapibrėžtas tarptautinėje teisėje. Dėl migracijos priežasčių identifikavimo ir kategorizavimo iššūkių bei neužfiksuojamo žmonių judėjimo nėra aiškūs tikrieji klimato migracijos mastai, nėra sutariama dėl efektyviausių priemonių, reikalingų priverstinių klimato migrantų teisių užtikrinimui.

Plačiau skaitykite leidinyje.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!