Vystomasis bendradarbiavimas ir NVO
Projektas pasibaigęs
Ilgalaikis projekto tikslas – stiprinti VB Platformos institucinius, administracinius gebėjimus ir VB Platformos narių kompetencijas siekiant stiprinti VB Platformos ir kitų Lietuvos NVO (veikiančių vystomojo bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos, globalaus švietimo ir darnaus vystymosi tikslų stebėsenos ir įgyvendinimo srityse) partnerystę, bendradarbiavimą, veiklos viešinimą ir darbo efektyvumą, atstovaujant narių ir visuomenės interesams viešuose sektoriuose, stiprinant ryšius su užsienio organizacijomis ir padedant valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką vystomojo bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo srityje.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!