NVO Fondas | #VBirNVO 2.0
Projektas pasibaigęs
Stiprinti VB Platformos darbuotojų ir narių kompetencijas, veiklas ir advokaciją, siekiant plėsti vystomojo bendradarbiavimo tyrimų bazę, partnerysčių tinklą, didinti visuomenės informavimą; užtikrinti deramas darbo sąlygas suteikiant reikiamus darbo įrankius.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!