Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas | VBirNVO 4.0
Projektas vis dar tęsiasi
Tikslas - stiprinti Vystomojo bendradarbiavimo platformos ir jos organizacijų narių tinklaveiką, vadybinius ir tematinius gebėjimus, siekiant atstovauti VB ir humanitarinio veiksmo srityje dirbančias NVO nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje; daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui; užtikrinti tęstinį visuomenės informavimą apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politiką.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023 sausis - gruodis
Suteiktas finansavimas: 66 517 EUR
NVO Fondo lėšos
Nuotrauka Tom Nora, Unsplash
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!