#DVT2030
Projektas pasibaigęs
Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti visuomenės ir ypač jaunimo informavimą ir aktyvų dalyvavimą siekiant Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo, supažindinti su JT, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, ugdyti visuomenės šių temų supratimą ir skatinti didesnį įsitraukimą. Įvairios projekto interaktyvios, švietėjiškos, neformalaus švietimo ir kt. veiklos suteikia galimybę apie vystomąjį bendradarbiavimą ir darnaus vystymosi tikslus kalbėti su skirtingų Lietuvos miestų bendruomenėmis ir telkti jas bendram tikslui - viešinti, suprasti ir veikti, kad darnaus vystymosi tikslai Lietuvoje būtų įgyvendinami ir suprantami ir kiekvienas aktyvus pilietis galėtų prisidėti prie DVT įgyvendinimo.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!