Darnaus vystymosi tikslų ambasadoriai
Projektas pasibaigęs
Tikslas – skatinti visuomenės, ypač jaunimo supratimą, dalyvavimą siekiant DVT 2030 darbotvarkės įgyvendinimo.
Uždaviniai:
- stiprinti jaunimo žinias ir supratimą apie DVT ir VB, taip prisidedant prie globalaus pilietiškumo ugdymo ir aktyvaus jaunimo dalyvavimo;
- stiprinti jaunimo dalyvavimą savanorystės veiklose ir jų iniciatyvumo ugdymą.


Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!