Darnaus vystymosi tikslai 2030
Projektas pasibaigęs
Tikslas – skatinti visuomenės, ypač jaunimo supratimą, dalyvavimą siekiant DVT2030 darbotvarkės įgyvendinimo.
Uždaviniai:
- stiprinti jaunimo žinias ir supratimą apie DVT ir VB;
- stiprinti ir prisidėti prie globalaus pilietiškumo ugdymo ir aktyvaus jaunimo dalyvavimo
- stiprinti jaunimo dalyvavimą savanorystės veiklose ir jų iniciatyvuo ugdymą.
Veiklos:
1. Organizuoti train-the-trainer mokymų kursus jaunimo darbuotojams, jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbantiems asmenims
3. Organizuoti „DVT savaitę“ 2018 m. rugsėjo mėn.
4. Organizuoti forumo teatro užsiėmimus .
5. Organizuoti hakatoną
6. Prisidėti ir organizuoti GLEN stažuotės programas
7. Ekspertų savanorių projektai DVT srityje šalyse partnerėse
8. Organizuoti ir vykdyti viešinimo kampaniją
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!