Agros
Projektas pasibaigęs
Agrokultūra ir toliau vaidina svarbų vaidmenį daugumoje Europos šalių, o kai kuriuose regionuose ženkliai prisideda prie ekonomikos augimo. Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) virsmas į Darnaus vystymosi tikslus (toliau - DVT) taip pat atspindi ir besikeičiantį požiūrį į globalų vystymąsi. Darbotvarkė 2030 ir joje nurodyti 17 DVT yra universalūs ir taikomi visoms šalims bet kuriame vystymosi proceso etape.

Agro-maisto sistema pradedant gaminimu, tęsiant apdorojimu, vartojimu, mityba ir maisto atliekų rūšiavimu, siejasi su DVT adresuojamu užimtumu ir tvaria aplinkosaugos sistema. Yra apskaičiuota, kad plėtojant globalią agrokultūrą ir maisto sistemą pagal DVT, galima sukurti naują ekonominę vertę, siekiančią 1,8 milijardo eurų iki 2030 m. Tikimasi, kad tvarios agrokultūros ir maisto gamybos praktikos sukurs virš 200 milijonų nuolatinių darbo vietų globaliu mastu iki 2050 m.

AGROS prisideda prie „Skills for green jobs (Cedefop 2017)” veiksmų įgyvendinimo ir prioritetų nustatymo dirbant kartu su ES skaitmenine darbotvarke ir New skills agenda. AGROS vienija partnerius iš skirtingų šalių – Graikijos, Kipro, Serbijos, Kroatijos ir Lietuvos. Šalys-partnerės dirba su agro-maisto sektoriumi, aplinkai draugiškomis praktikomis bei švietimu apie tvarumą. Pagrindinis tikslas – pagerinti Europos sąjungos ribose dirbančiųjų su agrokultūra žinias, suteikti mokymus dirbantiesiems kitose srityse ar neįdarbintiems asmenims. Tikslas bus įgyvendinamas dirbant su dinamiška metodologija, naudojant su DVT susijusias medžiagas bei inovatyvių būdų taikymą dirbant su maistu. Itin svarbus sąryšis tarp industrijos ir švietimo bus adresuojamas per profesionalų ir švietėjų aprūpinimą nauja įsivertinimo priemone, kuri suteiks jiems galimybę patikrinti, ar geba prisitaikyti naujai įgūdžių paklausai pasaulyje, kylančiai iš DVT ir agro-maisto sektoriaus.

Projekto tikslai:
- Pakeisti skirtingų bendruomenių mąstymą apie partnerių šalį į labiau visapusišką požiūrį;
- Įkurti naują integruotą požiūrį kuriant tikrą pokytį per balansuotą santykį ir sinergiją tarp industrinio vystymosi, akademinių tyrimų ir inovacijų, apjungiant privačių ir viešų galutinių gavėjų reikalavimus;
- Paskleisti žinią, stimuliuoti naujas, pažangiausias, integruotas veiklas, skirtas sėkmingai reaguoti į modernaus pasaulio iššūkius;
- Pagerinti tvarų ES maisto sektoriaus ekonomikos augimą, vystant maisto aplinkos paslaugas, gerinant išteklius ir kultūrinį paveldą labiausiai tvariu būdu;
- Skatinti savarankišką darbą per aktyvų jaunų žmonių įgalinimą, kartu palaikant ir efektyvų„Investment Plan for Europe“ įgyvendinimą bei puoselėjant ekonominės veiklos kūrimą;
- Skatinti verslo iniciatyvas kuriant tvarų vystymąsi kaimo vietovėse;
- Patobulinti žmogiškąjį vystymąsi siekiant globalių tikslų.


Agros projektas viliasi padaryti įtaką profesionalams, dirbantiesiems agro-maisto srityje, taip pat Vocational Education and Training (toliau – VET) teikėjams, besimokantiesiems apie VET ir vietinėms bendruomenėms. Pateiktas projektas skatina interaktyvių veiklų įgyvendinimą, skirtą būtiniausiems įgūdžiams ir ekspertizei padidinti, idant būtų adresuojami modernaus pasaulio iššūkiai bei randami sprendimai bei naujos galimybės, derinamos su DVT įgyvendinimu.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!