Vietos veiklos grupių tinklas
Nemuno g. 14, Rokai, LT-46159 Kauno r.
vvgtinklas@gmail.com
+370 658 49542
Pirmininkė Kristina Švedaitė
www.leadertinklas.lt
Vietos veiklos grupių tinklas vienija visas Lietuvos vietos veiklos grupes (VVG) ir dirba su ES kaimo plėtros LEADER priemone, tai nevyriausybinės partnerystės organizacijos veikiančios kaimiškoje teritorijoje. Europoje parama partnerystės organizacijoms atsirado 1991 metais, Lietuva su LEADER priemone susipažino 2003 metais, VVG pradėjo masiškai kurtis 2004, tais pačiais metais susiformavo ir neformalus VVG tinklas, kuris buvo įregistruotas 2007 m.

Vietos veiklos grupės skatina gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procesuose, padeda stiprinti pilietinę visuomenę, palaiko darnų vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.

VVG tinklo misija – skatinti šalies ir tarptautinį vietos veiklos grupių bendradarbiavimą, atstovauti bendriems interesams siekiant sėkmingo LEADER metodo ir naujoviško kaimo plėtros įgyvendinimo Europos, nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Kaupti ir skleisti informaciją, spręsti problemas, susijusias su VVG tinklo narių veikla, dalintis žiniomis, patirtimi pasiekimais ir idėjomis
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!