Psichikos sveikatos perspektyvos
Vasaros g. 5, Vilnius
vilnius@perspektyvos.org
+370 602 56970
Direktorė Karilė Levickaitė
www.perspektyvos.org
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.

Mūsų misija – prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioretizuojant psichikos sveikatą politiniame lygmenyje.

Vizija – valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos.

Veiklos sritys:
- Organizacijos stiprinimas ir finansavimo šaltinių paieška;
- Dalyvavimas politikos formavime ir advokacija;
- „Sarginio šuns“ (angl. "watchdog") funkcija;
- Mokymai ir tyrimai;
- Visuomenės švietimas;
- Viešinimas;
- Gerosios patirties perėmimas, diegimas ir sklaida;
- Žmogaus teisių stebėsena psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos srityse;
- Vystomasis bendradarbiavimas;
- Savanorių koordinavimas;
- Strateginis bylinėjimasis;
- Tinklaveika;
- Paslaugų vystymas ir programų diegimas.

Vertybės:
- Pagarba žmogaus teisėms ir individualumui;
- Lygiateisiškumas;
- Socialinė įtrauktis;
- Analitiškumas ir ekspertinės žinios;
- Skaidrumas ir nepriklausomumas;
- Atvirumas ir bendradarbiavimas;
- Savirefleksija ir tobulėjimas.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ sėkmingai įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir tarptautinių projektų bei aktyviai vykdo advokacijos veiklas, siekiant teigiamų pokyčių psichikos sveikatos priežiūros sistemoje.

Projektai/veikla vystomojo bendradarbiavimo srityje:

Nuo 2003
- Armėnija: vaikų psichikos sveikatos reforma;
- Azerbaidžanas: asmenų su negalia dalyvavimo visose viešo gyvenimo srityse skatinimas;
- Azerbaidžanas: krizių intervencijos linija;
- Baltarusija: priešdarbinės ir užimtumo terapijos sistemos įdiegimas ir vystymas pensionatuose;
- Baltarusija: Pilietinės visuomenės organizacijų įgalinimas, siekiant skatinti žmonių turinčių intelekto ar psichosocialinę negalią socialinę įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 6 Baltarusijos regionuose;
- Baltarusija: Deinstitucionalizacija – kaip galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teises Baltarusijoje
- Gruzija: nemokamų socialinių bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams su negalia bei jų šeimoms;
- Gruzija: reabilitacijos ir socialinės integracijos paslaugos našlaičiams;
- Gruzija: modelio, skirto atpažinti bei pagerinti vaikų, sergančių AIDS, priežiūrą, sukūrimas ir įdiegimas;
- Gruzija: Dauno sindromo destigmatizacija;
- Gruzija: psichikos sveikatos priežiūros reforma. Vienas iš didžiausių pasiekimų - Gruzijos Psichikos sveikatos įstatymo priėmimas 2006 metais, prie kurio rengimo prisidėjo ir Lietuvos specialistai;
- Kaliningradas: nuoseklios psichogeriatrinių paslaugų grandies vystymas;
- Moldova: sutrikusio intelekto vaikų globa.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!