Lygių galimybių plėtros centras
Didžioji g. 5-312, Vilnius
info@gap.lt
+370 679 80607
Direktorė Virginija Aleksejūnė
www.gap.lt
Daugiau nei 10 metų veikianti nevyriausybinė organizacija vykdo informacines kampanijas ir advokaciją, organizuoja mokymus ir seminarus, rengia straipsnius ir leidinius, atlieka tyrimus ir teikia ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais.

Pagrindiniai organizacijos tikslai:

- Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;

- Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas, vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais;

- Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;

- Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;

- Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę ekonominę nepriklausomybę.

LGPC vykdomi projektai skirti kovoti su smurtu prieš moteris, didinti moterų politinį atstovavimą, kompleksiškai spręsti diskriminacijos darbo rinkoje prevencijos klausimus. Nors organizacijos veikla labiausiai susijusi su lyčių lygybe (nagrinėjant ją sąveikoje su kitais tapatybės aspektais), pastaraisiais metais organizacija taip pat sėkmingai įgyvendina ne Europos Sąjungos piliečių integracijos projektus ir vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas su kaimyninėmis šalimis.

Lygių galimybių plėtros centras nuolat dalyvauja įvairių darbo grupių veikloje, atstovauja pažeidžiamų grupių interesus susitikimuose su valstybinių institucijų atstovais, kartu su kitomis organizacijomis rengia alternatyvias ir šešėlines ataskaitas.

Projektai/veikla vystomojo bendradarbiavimo srityje:

- Ukraina: praktinis lyčių lygybės nuostatų įgyvendinimas teisiniuose mechanizmuose (ekspertų, savivaldos darbuotojų mokymai, metodinė medžiaga);
- Uzbekija: migrantų integracija, moterys imigrantės (pažintinis vizitas);
- Baltarusija: lyčių lygybė ir žmogaus teisės (NVO mokymai);
- Gruzija: geros praktikos lygių galimybių srityje perdavimas (mokymai valstybės tarnautojams, bendros metodikos kūrimas).
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!