Lietuvos žmogaus teisių centras
Smetonos g. 5-311, LT-01115 Vilnius
info@lchr.lt
Direktorė Jūratė Juškaitė
https://ztcentras.lt/
Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – tai nuo 1994 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, viena seniausių žmogaus teisių švietimo organizacijų Lietuvoje. Nuo įsteigimo LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių švietimo, teisinių tyrimų srityse. Šiandien centro pagrindinės veiklos nukreiptos į teisinius tyrimus bei visuomenės švietimo projektus rasizmo, ksenofobijos prevencijos, asmenų lygiateisiškumo srityse. Lietuvos žmogaus teisių centras – tai nedidelė entuziastingų, profesionalių žmonių organizacija, siekianti prisidėti prie Lietuvos pilietinės visuomenės stiprinimo per žmogaus teisių ugdymą.

Pagrindiniai Centro uždaviniai:

Skleisti žinias apie Europos Sąjungoje bei visoje tarptautinėje bendruomenėje pripažįstamus žmogaus teisių apsaugos standartus, skatinti tolerancijos plėtotę bei ugdyti pagarbą įvairovei.
Stiprinti visuomenės gebėjimus kovojant su pažeidžiamų visuomenės grupių ir mažumų diskriminacija
Kelti probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus, inicijuoti mokslinius žmogaus teisių srities tyrimus ir teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir Vyriausybei.


Centro veikla vystomojo bendradarbiavimo (VB) srityje:

Visuomenės informavimas apie VB veiklas;
Piliečių ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į VB veiklas skatinimas;
Vystomasis švietimas.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!