Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius
info@redcross.lt
+370 5 262 8037
Generalinė sekretorė Kristina Meidė
www.redcross.lt
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) yra visuomeninė organizacija, priklausanti Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus judėjimui, kurį sudaro Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija bei nacionalinės draugijos, kurios veikia 188 šalyje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija yra valstybės pagalbininkė humanitarinės veiklos srityje, taikos ir karinių konfliktų metu vykdanti 1949 metų Ženevos konvencijos dėl karo aukų apsaugos principus. Vykdydama savo veiklą LRKD vadovaujasi Pagrindiniais Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo.

Pagrindinės veiklos sritys: senų, vienišų žmonių priežiūra ir slauga, mokymas teikti pirmąją pagalbą, teisinė, socialinė pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams, humanitarinė pagalba, tarptautinė humanitarinė teisė, paieškos, jaunimo veikla.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!