Ekonominių tyrimų centras
Teatro g. 8-16, Vilnius
info@erc.lt
+370 698 48873
Direktorė Rasa Morkūnaitė
www.erc.lt
Ekonominių tyrimų centras yra privati, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė paskirtis – vertinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse vykstančius socialinius ekonominius procesus, formuluoti socialines ekonomines įžvalgas ir pristatyti jas visuomenei bei politiką formuojančioms institucijoms, taip pat konsultuoti nevyriausybines organizacijas bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektus įvairias organizacinių procesų valdymo klausimais.

Nuo 1992 m. Ekonominių tyrimų centras atliko virš 90 konsultacinių darbų įvairiais socialinės ekonominės politikos klausimais, tarp jų ekonomikos skatinimas, ūkio sektorių plėtra, viešųjų paslaugų teikimas, darni regioninė plėtra. Sukauptą patirtį organizacija šiuo metu siekia pritaikyti vystomojo bendradarbiavimo projektuose.

Ekonominių tyrimų centras palaiko ryšius su įvairiomis Lietuvos viešojo sektoriaus institucijomis, taip pat regioninėmis, nacionalinėmis verslo ir pramonės asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendradarbiauja su tyrimų institutais ir konsultacinėmis kompanijomis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje bei kitose šalyse.

Pagrindinės Ekonominių tyrimų centro veiklos sritys:

- Tyrimai (analitinių studijų ir apžvalgų, galimybių studijų rengimas, kokybinių tyrimų atlikimas, taip pat programų ir projektų vertinimas);
- Strateginis planavimas (savivaldybių ir regionų plėtros planų, nacionalinių ir sektorinių programų, taip pat investicinių projektų ir verslo planų rengimas);
- Konsultacinės paslaugos (finansavimo šaltinių paieška, dokumentų ES fondų finansavimui gauti rengimas, ES fondų finansavimą gavusių projektų administravimas, konsultavimas įvairiais organizacinių procesų valdymo klausimais).
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!