Capacity building project between Lithuanian NGDO Platform and Uganda National NGO Forum
Projektas pasibaigęs
Projekto tikslas - stiprinti vidaus valdymą tarp NNVBO Platformos ir Ugandos Nacionalinio NVO Forumo, siekiant pagerinti šių organizacijų ir jų narių tarpusavio bendradarbiavimą. Kadangi Platformos ir Forumo organizacijos narės skiriasi savo tikslais bei tyrimo objektais vystomojo bendradrbiavimo kontekste bei skirtingose jo srityse, šis projektas sieks padėti atrasti potencialias bendrabiavimo sritis ir pagerinti projektų valdymo gebėjimus. Prisidedančios prie vystomojo bendradarbiavimo veiklų įgyvendinimo ir jų plėtros, Lietuvoje ir Ugandoje, šios skėtinės organizacijos sieks stiprinti savo narių advokaciją ir jų poziciją vystomojo bendradarbiavimo klausimais. Projekto tikslai bus pasiekti besidalijant turima komunikacijos, organizacinio valdymo ir strateginio planavimo patirtimi kartu su kitais FORUS nariais. Taip pat bus vykdomi mokymai, skirti Platformos bei Forumo narėms - organizacijoms, skirti projektų paraiškų rašymui gerinti, poreikių vertinimui ugdyti, organizacijų vystymuisi tobulinti, taip pat bus skirta galimybė pasinaudoti mentorių pagalba rašant vidinius dokumentus - taip siekiant pagerinti organizacijos valdymą.

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti nacionalinių platformų vidinį valdymą, kuris padėtų stiprinti bendradarbiavimą ir komunikaciją su jų nariais. Ilgalaikis projekto tikslas - sustiprinti platformų ir jų narių institucinius, administracinius gebėjimus ir kompetencijas, idant būtų sutvirtinta jų ir kitų nevyriausybinių organizacijų partnerystė ir bendradarbiavimas, padidintas viešumas ir darbo efektyvumas.
Projektu tikimasi stiprinti nacionalines platformas ir vystyti jų vykdomas decentralizuotas gebėjimų ugdymo veiklas.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!