Trust in Development
Trakų g. 15-3, Vilnius
vilnius@trustdevelopment.eu
+370 626 46365
Direktorė Lina Jasutienė
www.trustdevelopment.eu
VšĮ „Trust in Development“ yra nevyriausybinė organizacija, kuri vienija Europos ir Azijos ekspertus. Daugiakultūrinė ekspertų patirtis ir išsilavinimas sėkmingai panaudojamas projektuose, kurie skirti krizių valdymui, JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui, žmogaus teisių monitoringui ir socialinei bei ekonominei plėtrai besivystančiose šalyse.VšĮ įkurta 2007 metais ir įgyvendino projektus Indonezijoje, Tailande, Belgijoje ir Lietuvoje, kurių pagalba buvo prisidedama prie žmogaus teisių plėtros pokonfliktinėje visuomenėje ir ekonominės socialinės raidos skatinimo besivystančiose šalyse. VšĮ „Trust in Development“ bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio akademinėmis struktūromis, ambasadomis, nevyriausybinėmis organizacijomis Gruzijoje, Indonezijoje, Tailande, Ukrainoje, Belgijoje ir Lietuvoje, Jungtinių Tautų vystymosi fondu ir įvairias ekspertais, kurie prisideda prie organizacijos tikslų.VšĮ veikla orientuojama trimis kryptimis:- Žmogaus teisės ir demokratizacija. Rengiama kokybiška analizė apie žmogaus teisių apsaugą įvairiose šalyse bei teikiamos rekomendacijos dėl jų apsaugos priemonių stiprinimo. Pabrėžtinas dėmesys kovai su korupcija, pabėgėliams ir priverstinai perkeltiems asmenims, etninėms mažumoms, lyčių lygybei tiek pokonfliktinėse visuomenėse, tiek ir išsivysčiusiose šalyse.- Humanitarinė parama ir konfliktų sprendimas. Organizacija prisideda prie konfliktų sprendimo teikdama teorinę ir praktinę ekspertizę, rengia įvairius seminarus, kurie prisideda prie visuomenės suartėjimo, bendrų sąlyčio taškų paieška ir bendradarbiavimo. Organizuojami humanitarinės paramos renginiai, kurie ragina visuomenę prisidėti prie humanitarinių tikslų, JT darnaus vystymosi tikslų ir kaupia paramą nukentėjusiems nuo konflikto asmenims.- Socialinė ir ekonominė plėtra. Vadovaujamasi JT darnaus vystymosi tikslais ir darnios plėtros principais, kuriuos valstybės yra įsipareigojusios įgyvendinti. Didelis dėmesys skiriamas kovai su skurdu, neraštingumu, AIDS ir socialinėmis problemomis. Deleguoja lektorius į įvairus seminarus ir mokymus.VšĮ ekspertų sukaupta patirtis įvairiose tarptautinėse misijose yra sėkmingai naudojama valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų darbe. VšĮ yra atvira bendradarbiavimui ir įvairioms veikloms susietoms su humanitariniais ir konfliktų valdymo reikalais.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!