Rytų Europos Studijų Centras
D. Poškos g. 59, Vilnius
info@ееsc.lt
+370 5 270 5993
Direktorius Linas Kojala
www.eesc.lt
Rytų Europos studijų centras buvo įkurtas 2006 m. Vilniaus universiteto vykdyto Phare BAS programos projekto rėmuose. Idėja kurti šį centrą gimė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

Rytų Europos studijų centro tikslas – vykdyti kokybišką politinių, ekonominių ir socialinių procesų Rytų Europoje stebėjimą, analizę ir tyrimus, siekiant prisidėti prie demokratijos ir pilietinės visuomenės vystymo; teikti konsultacijas ir rekomendacijas vykdant bendradarbiavimo projektus su Rytų Partnerystės šalimis, atlikti ES Rytų kaimynystės politikos eksperto vaidmenį Lietuvoje ir Europoje.

2007 m. Rytų Europos studijų centras, plėsdamas savo veiklą, įsteigė Demokratijos ir vystymo paramos fondą. Pagrindiniai fondo tikslai – skatinti laisvę ir demokratiją Rytų Europoje, spartinti bendradarbiavimą abipus sienos, kurti bendradarbiavimo tinklus ir skleisti informaciją apie demokratijos kūrimo procesą Rytų Europoje.

Per trylika veiklos metų RESC įgyvendino aukšto lygio tarptautinius projektus su tokiomis institucijomis kaip Europos Komisija, NATO, National Endowment for Democracy ir kt. 2019 metais paskelbtame geriausių pasaulio analitinių centrų reitinge, kurį kasmet sudaro Pensilvanijos universitetas, tarptautinių santykių kategorijoje RESC užima aukštą 116 vietą ir lyderiauja tarp visų Baltijos valstybių.

Projektai/veikla vystomojo bendradarbiavimo srityje:

- Vystomojo bendradarbiavimo projektai, orentuoti į žmogaus teisių, demokratijos bei pilietinės visuomenės vystymąsi;
- Analitines-prognostines studijos, tiriančios Rytų Europos regiono raidą;
- Mokymai, mokslinės diskusijos bei seminarai Rytų Europos regiono temomis.
- Pagrindinės vystomojo bendradarbiavimo projektų kryptys – Baltarusija ir Pietų Kaukazo regionas.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!