Lietuvos moterų draugija
Švyturio g. 25-30, Vilnius
loreta@lmd.lt
+370 687 90610
Pirmininkė Loreta Kelbauskaitė-Šerpytė
www.lmd.lt
Lietuvos moterų draugija (LMD) – 1990 metais įkurta nevyriausybinė ir nepolitinė organizacija, vienijanti įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris, besidominčias moterų lygiateisiškumo, švietimo, dvasinio tobulėjimo bei ekologijos klausimais. LMD narės atstovauja įvairias organizacijas ir klubus Lietuvos miestuose bei rajonuose. Nuolat įgyvendinami įvairūs projektai, kurių tikslas – mokyti moteris siekti politinės ir profesinės karjeros, realizuoti savo idėjas, derinti visuomeninę veiklą su pareigomis šeimoje, padėti moterims spręsti įvairias problemas: psichologines, socialines, lygių teisių realizavimo, mokomasi integruotis į darbo rinką, pradėti verslą, vystyti lyderystės sugebėjimus, stiprinti pasitikėjimą savimi, konsultuojama įvairiais gyvenimo klausimais, sudaromos galimybes įsisavinti informacines technologijas.

LMD yra Tarptautinės moterų tarybos (ICW), Tarptautinio moterų aljanso (IAW) ir Pasaulio kaimo moterų asociacijos (ACWW), Lietuvos moterų lobistinės organizacijos nare, todėl turi puikias galimybes bendradarbiauti, keistis patyrimu su Lietuvos bei kitų šalių moterų organizacijomis, kad būtų pasiektas kuo aktyvesnis moterų dalyvavimas valstybės politiniame ir ekonominiame gyvenime, kad mažėtų moterų, auginančių vaikus, socialinė atskirtis. Daug dirbama, kad švietimo, mokymosi, informavimo bei konsultavimo dėka stiprėtų kova su smurtu prieš moteris ir prekybą žmonėmis. Lietuvos moterų draugija nuolat vykdo advokaciją moterims aktualiais klausimais.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!