Darnaus vystymosi tikslai 2030
Projektas pasibaigęs
Tikslas – skatinti visuomenės, ypač jaunimo supratimą, dalyvavimą siekiant DVT2030 darbotvarkės įgyvendinimo.
Uždaviniai:
- stiprinti jaunimo žinias ir supratimą apie DVT ir VB;
- stiprinti ir prisidėti prie globalaus pilietiškumo ugdymo ir aktyvaus jaunimo dalyvavimo
- stiprinti jaunimo dalyvavimą savanorystės veiklose ir jų iniciatyvuo ugdymą.
Veiklos:
1. Organizuoti train-the-trainer mokymų kursus jaunimo darbuotojams, jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbantiems asmenims
3. Organizuoti „DVT savaitę“ 2018 m. rugsėjo mėn.
4. Organizuoti forumo teatro užsiėmimus .
5. Organizuoti hakatoną
6. Prisidėti ir organizuoti GLEN stažuotės programas
7. Ekspertų savanorių projektai DVT srityje šalyse partnerėse
8. Organizuoti ir vykdyti viešinimo kampaniją
Mes Facebook'e!