Vietos veiklos grupių tinklas
Universiteto g. 8a, Akademija, Kauno raj.
vvgtinklas@gmail.com
+370 610 45251
Pirmininkė Violeta Jankauskienė
www.leaderlietuva.lt
Vietos veiklos grupių tinklas – asociacija, įkurta 2010 metais ir vienijanti 52 Lietuvos kaimiškas vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės, kaip ir vietos veiklos grupių tinklas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios LEADER iniciatyvą kaimiškose teritorijose.

Vietos veiklos grupės skatina gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procesuose, padeda stiprinti pilietinę visuomenę, palaiko darnų vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.

VVG tinklo misija – skatinti šalies ir tarptautinį vietos veiklos grupių bendradarbiavimą, atstovauti bendriems interesams siekiant sėkmingo LEADER metodo ir naujoviško kaimo plėtros įgyvendinimo Europos, nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Kaupti ir skleisti informaciją, spręsti problemas, susijusias su VVG tinklo narių veikla, dalintis žiniomis, patirtimi pasiekimais ir idėjomis.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!