Jaunimo akademija
Partner's membership is currently on hold
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
valdas.jankauskas@lvjc.lt / alma.kernyte@lvjc.lt
+370 5 205 4700
Prezidentas Valdas Jankauskas
www.jaunimoakademija.lt
Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti juridinius ir fizinius asmenis, organizuojančius vaikų neformalųjį švietimą, formuojančius šalies vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo politiką. Asociacija yra neformaliojo švietimo politikos formavimo lyderė Lietuvoje. Šiuo metu asociacijai priklauso 35 juridiniai ir fiziniai asmenys iš visos Lietuvos didžiųjų miestų bei regionų.

Pagrindinės „Jaunimo akademijos“ veiklos sritys:

- Vykdyti integruotą žmogaus teisių ir demokratijos procesų ugdymą per neformalųjį švietimą;
- Bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, skatinti vaikų ir jaunimo centrų darbuotojus bendradarbiauti tarptautiniame lygmenyje;
- Skatinti aktyvų jaunimo ir jaunimo veiklą organizuojančių institucijų bendradarbiavimą programų kūrimo, veiklos procese;
- Integruotai taikyti Europos Tarybos nustatytus jaunimo politikos tikslus;
- Organizuoti ir dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, informaciniuose seminaruose;
- Dalyvauti jaunimo centrų ekspertavimo veikloje.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!