Biblioteka
Išvalyti
Witchcraft Accusation and Persecution of Women in Nepal
The aim of this study and its report is to demonstrate the scope and complexity of witchcraft accusation and persecution (WAP) of women in Nepal and to draw the attention of all key stakeholders, including academia, to the significant scale, severity and complexity of associated human rights violations committed against women in Nepal. The results of this study deepen the knowledge base and understanding, of the complex and multi-faceted circumstances that surround the issue of WAP in Nepal.
EnerCities
Are you ready to take on the challenge of running your own virtual city? Do you have the skills to create a solid, sustainable energy strategy? Will you build a nuclear plant or go solar? Whether you are an industrial tycoon or treehugging hippie, join the exclusive EnerCities beta program now. Your citizens need you!
FREE RICE
An addictive vocabulary game that promises “For each word you get right, we donate 20 grains of rice to the United Nations World Food Program. The rice you donate makes a huge difference to the person who receives it. According to the United Nations, a child dies every 6 seconds from hunger related causes. Though 10 grains of rice may seem like a small amount, it is important to remember that while you are playing, so are thousands of other people at the same time. It is everyone together that makes the difference.
STOP DISASTERS!
The on-line game aims at teaching children how to build safer villages and cities against disasters. Children will learn playing how the location and the construction materials of houses can make a difference when disasters strike and how early warning systems, evacuation plans and education can save lives.
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pavadinimas nenurodytas
Globalusis švietimas yra skirtas ugdymo tikslams, įgalinti visuomenę siekti vystomojo bendradarbiavimo tikslų, skatina šiuolaikinio pasaulio pažinimą, solidarumą. Geras švietimas - neįmanomas be globalaus pasaulio pažinimo.
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
globalusis švietimas
Pavadinimas nenurodytas
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas
integruojamos programos
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į užsienio kalbos pamokas.
užsienio kalba
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į matematikos pamokas.
matematika
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvių kalbą užsieniečiui išmokti yra sunku, tačiau dažnas užsienietis stengiasi ją vartoti, norėdamas geriau suprasti mūsų kultūrą.
lietuvių kalba
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Filmukas su patarimais, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į istorijos pamokas.
istorija
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į geografijos pamokas.
kultūra
tradicijos
tolerancija
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Filmukas apie patyčių ir etikečių klijavimo žalą.
etika
patyčios
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti migracijos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
migracija
Europos Sąjunga
demografija
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti humanitarinės pagalbos svarbą ir teikimo problemas.
humanitarinė pagalba
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti problemas, su kuriomis susiduria vaikai ir jaunimas besivystančiose šalyse.
vaikai
jaunimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
švietimas
vaikų teisės
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvari plėtra
ekologija
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti konfliktų problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
konfliktai
taika
Europos Sąjunga
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti sveikatos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
sveikata
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti lyčių lygybės problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
lyčių lygybė
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti švietimo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
švietimas
vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti žmogaus teisių ir valdymo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
žmogaus teisės
geras valdymas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti klimato kaitos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
klimato kaita
aplinkosauga
darnus vystymasis
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti maisto saugos, aprūpinimo maistu problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
maistas
maisto saugumas
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti Europos Sąjungos ir šalių narių vaidmenį, siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, globalaus vystymosi.
Europos Sąjunga
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Tai švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinio instrukcija mokytojams. Joje ugdytojai ras išsamius pamokų planus diskusijoms su moksleiviais apie prieglobsčio prašymą Europoje, ekonominę migraciją, jos atspindžius žiniasklaidoje, nepilnamečių migraciją, prekybą žmonėmis, nuorodų į vaizdo medžiagą. Pamokų planai tinkami vyresniųjų klasių moksleiviams. Visa susijusi vaizdo medžiaga yra prieinama adresu: http://www.unhcr.org/pages/4b7409436.html#_ga=1.129911884.1122403705.1444828162
Migracija
pabėgėliai
žiniasklaida
prekyba žmonėmis
Pavadinimas nenurodytas
Konfliktui Sirijoje tebesitęsiant, auga humanitarinės pagalbos poreikis.
humanitarinė pagalba
Sirija
pabėgėliai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Rusijos - Gruzijos karas, įvykęs 2008 m., truko tik penkias dienas, tačiau jame itin nukentėjo Gruzijos piliečiai. ES iniciatyva buvo pasirašyta ugnies nutraukimo sutartis ir įsteigta misija stebėti saugumo situaciją Gruzijoje, visgi dabar yra susiduriama su kliūtimis stebėti vidaus padėtį Pietų Osetijoje ir Abchazijoje. Gruzijos gyventojai skatina vyriausybę tapti NATO nare, tačiau nestabili vidaus politinė situacija daro įtaką užsienio politikai, bijoma galimų Rusijos sankcijų.
Rusija
Gruzija
Europos Sąjunga
konfliktai
Pavadinimas nenurodytas
Europos Sąjungos sienos apsaugos pagalbos misija Ukrainai ir Moldovai prasidėjo 2005 m. Taikiomis priemonėmis siekiama reguliuoti Padnestrės konfliktą. Čia klestėjo nelegali prekyba, tačiau Padnestrės prekėms tapo privalomi Moldovos sertifikatai, buvo ištobulinti muitinės teisės aktai, sukurta išankstinės informacijos pasikeitimo sistema. Ši misija prisideda ir prie visuomenės ugdymo, skatindama netoleranciją kontrabandai.
Ukraina
Moldova
konfliktai
kontrabanda
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Europos Komisija vis daugiau lėšų skiria humanitarinės pagalbos tiekimui į karo kamuojamą Siriją. Dėl sudėtingos situacijos valstybėje auga pabėgėlių skaičius. Vakarų valstybės privalo imtis priemonių išspręsti vieną rimčiausių krizių regione. Neradus sprendimo, konfliktas gali sužlugdyti visą regiono politinę sistemą.
humanitarinė pagalba
Sirija
konfliktai
pabėgėliai
Europos Sąjunga
Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga
Aptariami ES teikiamos humanitarinės pagalbos principai, priemonės. Humanitarine pagalba siekiama išsaugoti žmonių gyvybes ir palengvinti kančias ištikus stichinėms nelaimėms, konfliktų kamuojamose teritorijose ir pan.
humanitarinė pagalba
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti humanitarinės pagalbos svarbą ir teikimo problemas.
humanitarinė pagalba
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti konfliktų problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
konfliktai
taika
Europos Sąjunga
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Tai švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinio instrukcija mokytojams. Joje ugdytojai ras išsamius pamokų planus diskusijoms su moksleiviais apie prieglobsčio prašymą Europoje, ekonominę migraciją, jos atspindžius žiniasklaidoje, nepilnamečių migraciją, prekybą žmonėmis, nuorodų į vaizdo medžiagą. Pamokų planai tinkami vyresniųjų klasių moksleiviams. Visa susijusi vaizdo medžiaga yra prieinama adresu: http://www.unhcr.org/pages/4b7409436.html#_ga=1.129911884.1122403705.1444828162
Migracija
pabėgėliai
žiniasklaida
prekyba žmonėmis
Pavadinimas nenurodytas
Apie Lietuvos patirties perdavimą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
patirties perdavimas
Pavadinimas nenurodytas
Baltarusija
maistas
Europos Sąjunga
tarptautiniai standartai
prekyba
Pavadinimas nenurodytas
Dvynių projekto su Azerbaidžanu metu buvo kuriama antikorupcinė sistema.
Azerbaidžanas
korupcija
Europos Sąjunga
eurointegracija
Pavadinimas nenurodytas
Užsienio reikalų ministerijoje Vystomojo bendradarbiavimo departamentas koordinuoja ES Dvynių programos įgyvendinimą Lietuvoje. Šia programa siekiama pagelbėti narystės ES siekiančias šalis įgyvendinti reformas perduodant Lietuvos sukauptą stojimo į ES patirtį. Populiariausios žemės ūkio, finansų, transporto bei energetikos sferos. Lietuvos institucijos laimi daug projektų.
eurointegracija
Europos Sąjunga
patirties perdavimas
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Nepatogus kinas
žmogaus teisės
Lietuvos parama
globalusis švietimas
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos pirmininkavimo ES metu didžiausias dėmesys skiriamas vystymosi tikslams po 2015-ųjų, deryboms dėl vystymosi finansavimo. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu vyksta įvairūs renginiai: neformalūs darbo grupių susitikimai, Europos vystymosi dienos, diskusijos.
Vystomasis bendradarbiavimas
Europos Sąjunga
Darnaus vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvoje sušauktas tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas, jo metu buvo aptartos pagrindinės Baltarusijos mokslo ir visuomenės problemos visame šiaurės ir rytų Europos kontekste.
Baltarusija
mokslininkai
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Gruzijoje ir Moldovoje vykdomi projektai, kuriais siekiama skatinti moterų verslumą. Gruzijos moterų inicijuoti projektai sėkmingiausiai veikia paslaugų sektoriuje, sveikatos apsaugos srityje.
Gruzija
verslumas
lyčių lygybė
Moldova
sveikata
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Europos integracijos studijų centras Lvove bendrauja su Krymo televizija ir kuria laidas, skiriamas remti Ukrainos eurointegraciją. Siekiama parodyti eurointegracijos naudą, skatinti partnerystę su Lietuva.
Ukraina
Krymas
televizija
Moldova
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos ir Baltarusijos archyvarai tiria bendrą valstybių kultūrinį palikimą, siekiama identifikuoti bendrą kultūros ir istorijos paveldą.
Baltarusija
kultūra
kultūrinis paveldas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
Pavadinimas nenurodytas
Moldova ir Lietuva aktyviai įgyvendina įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus - žemės ūkio, savivaldos, demokratijos sklaidos. Moldovai aktualiausios sritys yra susiję su eurointegracija.
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
eurointegracija
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Ukraina
eurointegracija
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Baltarusija
jaunimas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
Pavadinimas nenurodytas
Sudominti vystomuoju bendradarbiavimu siekiama ir moksleivius- sukurta programėlė - žaidimas, skatinanti gilinti žinias apie vystymąsi žaidžiant.
Jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Nuo 2006 m. Lietuva vykdo įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus Afganistane: valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas, sveikatos apsaugos bei kaimo plėtra, infrastruktūros gerinimas, - labiausiai koncentruojamasi į gebėjimų ugdymą. Vienas iš projektų įgyvendinimo būdų - per nevyriausybines organizacijas, taip kuriant naujas darbo vietas.
Afganistanas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
nevyriausybinės organizacijos
skurdas
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Afganistanas
Vidurio Azija
maistas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Goro provincijoje Afganistane Lietuvos archeologai ieškojo archeologijos objektų ir juos registravo. Ankstesnių projektų metu taip pat buvo siekiama surasti archeologijos paveldo Goro provincijoje, vietine kalba sudarytas paveldo registras, surengti paminklosauginiai kursai. Lietuva - vienintelė valstybė, skyrusi lėšų Afganistano kultūros plėtrai.
Afganistanas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
archeologija
kultūra
Pavadinimas nenurodytas
Sveikata
Baltarusija
Lietuvos parama
jaunimas
negalia
vystomasis bendradarbiavimas
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos parama
sveikata
gydytojai
Gruzija
vystomasis bendradarbiavimas
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Gruzija
gydytojai
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
sveikata
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Afganistanas
žemės ūkis
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos įsipareigojimai vystymuisi kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams, tad kodėl reikia remti besivystančias šalis? Vystomasis bendradarbiavimas - tai išsivysčiusių valstybių politikos dalis, po nepriklausomybės Lietuva taip pat gavo vystomojo bendradarbiavimo lėšų stiprinti savo politinę bei ekonominę sistemas. Dabartinis Lietuvos įnašas į Europos plėtros fondą didėja ir tai svarbu norint sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas kiekvienam pasaulio gyventojui.
Vystomasis bendradarbiavimas
tarptautiniai įsipareigojimai
skurdas
Europos Sąjunga
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Globalusis švietimas yra skirtas ugdymo tikslams, įgalinti visuomenę siekti vystomojo bendradarbiavimo tikslų, skatina šiuolaikinio pasaulio pažinimą, solidarumą. Geras švietimas - neįmanomas be globalaus pasaulio pažinimo.
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
globalusis švietimas
Pavadinimas nenurodytas
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas
integruojamos programos
Pavadinimas nenurodytas
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Apie savanorystės naudą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
savanorystė
vystomasis bendradarbiavimas
Pavadinimas nenurodytas
Nepatogus kinas
žmogaus teisės
Lietuvos parama
globalusis švietimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Visi skirtingi - visi lygūs
Metodinis rinkinys „Visi skirtingi – visi lygūs“ skirtas visiems, dirbantiems tarpkultūrinio ir žmogaus teisių ugdymo srityje. Metodiniame leidinyje galima rasti idėjų, išteklių, metodų ir užsiėmimų darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis. Rinkinyje siūloma veiksminga ugdymo metodika, pagrįsta kūrybiškumu ir įvairove. Pagrindinės temos: kultūrinės skirtys ( Šiaurė-Pietūs, Rytai-Vakarai), kalbama apie tolerancijos ugdymą, kovą su ksenofobija, rasizmu. Antroje knygos dalyje pateikiami patarimai, kaip organizuoti diskusijas šiomis temomis, praktinių žaidimų pavyzdžiai.
Tolerancija
diskriminacija
migracija
skirtumai
integracija
Pavadinimas nenurodytas
Pristatoma Sąžiningos prekybos produktų įvairovė.
Sąžininga prekyba
produkcija
Pavadinimas nenurodytas
Filmuke paaiškinama, kas yra Sąžininga prekyba (angl. Fair Trade).
Sąžininga prekyba
Pavadinimas nenurodytas
Pristatoma, kuriose pasaulio šalyse yra auginami ir gaminami Sąžiningos prekybos (angl. FairTrade) ženklu pažymėti produktai.
Sąžininga prekyba
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teisės ir laisvės praktikoje
Teorinis ir metodinis skirtas mokytojams, ugdantiems mokinių jautrumą žmogaus teisių klausimais. Pateikiama informacija apie Europos žmogaus teisių konvenciją, kaip veikia Europos žmogaus teisių teismas, kiekvienai temai skirtos praktinės užduotys.
žmogaus teisės
Europos žmogaus teisių konvencija
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Over the Hedge. Ar mažėja lyčių atotrūkis? Baltarusijos ir Lietuvos atvejai.
Leidinyje anglų kalba iliustruotai ir paprastai lyginami lyčių lygybės aspektai Lietuvoje ir Baltarusijoje, pvz.: moterų išsilavinimas, vaidmenys, dalyvavimas versle ir pan.
Lietuva
Baltarusija
lyčių lygybė
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Vėjas - vienas pagrindinių gamtos reiškinių, taip pat švari ir nekenksminga energija.
vėjo energija
Pavadinimas nenurodytas
Užsieniečiai Lietuvoje dažnai susiduria su nenoriu vietinių gyventojų bendravimu, tačiau jaunesnioji karta yra tolerantiškesnė.
tautinės mažumos
tolerancija
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Homoseksulaumas - tai ne liga, tačiau Lietuvos konservatyvi visuomenė vis dar prieštaringai vertina homoseksualius žmones.
homoseksualumas
tolerancija
Pavadinimas nenurodytas
Saulės energija - viena iš švaraus kuro rūšių, kurią galima panaudoti ir kasdieniame gyvenime.
saulės energija
Pavadinimas nenurodytas
Transporto priemonės - vienos didžiausių oro teršėjų. Yra daug alternatyvių keliavimo priemonių: viešasis transportas, dviračiai, pasivaikščiojimas pėsčiomis.
oro tarša
transportas
Pavadinimas nenurodytas
Pagrindinė klimato kaitos priežastis - iškastinis kuras.
klimato kaita
iškastinis kuras
Pavadinimas nenurodytas
Gyventi žaliai galima pradėti nuo mažų žingsnelių - taupyti vandenį, keliauti viešuoju transportu, rūšiuoti atliekas.
perdirbimas
vartojimas
Pavadinimas nenurodytas
Elektroninė įranga virsta kenksingomis atliekomis, kurios skleidžia toksines medžiagas, teršia aplinką. Tačiau viską galima perdirbti - tereikia palikti nebenaudojamą elektrotechniką tam skirtose vietose.
atliekos
perdirbimas
poveikis aplinkai
Pavadinimas nenurodytas
Didelis vartojimas veikia aplinką: kertami miškai, į atmosferą išmetamos žalingos anglies dioksido dujos.
vartojimas
perdirbimas
Pavadinimas nenurodytas
Biokuras - alternatyva senkantiems energijos šaltiniams. Lietuvos klimatas - labai tinkamas auginti ir naudoti žaliąjį kurą.
biokuras
iškastinis kuras
Pavadinimas nenurodytas
Rūšiuojant taupomi gamtos ištekliai, taip pat mažinama tarša. Rūšiuoti - paprasta ir naudinga.
rūšiavimas
aplinkosauga
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Green'as gyvenimas. Žemės ūkis
Žmogus ir gamta gali funkcionuoti labai harmoningai. Darniai ūkininkaudami žemdirbystę žmonės veikia kartu su gamta: fermakultūra užsiimantys ūkininkai ne tik patenkina visus savo poreikius, bet ir padeda jai. Filmuke fermakultūros pradininkas Stephas Holzeris dalinasi sėkminga savo ekologinio ūkininkavimo patirtimi.
žemės ūkis
ekologija
darnus vystymasis
permakultūra
Green'as gyvenimas. Green drive'as
Neretai mes net trumpus atstumus važiuojame automobiliu, užmiršdami poveikį gamtai. Vis dažniau įvedami įstatymai, norint kontroliuoti automobilių išskiriamų kenksmingų dujų kiekį. Filmuke yra aptariamos alternatyvios transporto priemonės: elektromobiliai, dviračiai, taip pat pasakojama, kas yra ekonomiškas vairavimas.
transportas
tarša
elektromobiliai
dviračiai
ekovairavimas
Green'as gyvenimas. Eko menas
Šiukšlės ir menas tarsi nesuderina, tačiau kuriant ekologiškai - tai neatsiejama. Iš šiukšlių galima pasigamtinti muzikos instrumentus, žaislus, papuošalus.
kultūra
rūšiavimas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Atsakingas vartojimas
Šiuolaikinis žmogus yra skatinamas vartoti vis daugiau, tačiau tokia pirkimo manija labai žaloja gamtą, todėl turime išmokti vadyti patys save. Prekybos centrai dažniausiai remiasi psichologija, kad paskatintų pirkėją įsigyti kuo daugiau. Filmuke taip pat kalbama apie socialinę vartojimo atsakomybę.
vartojimas
psichologija
atsakomybė
aplinka
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Pavadinimas nenurodytas
Tai švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinio instrukcija mokytojams. Joje ugdytojai ras išsamius pamokų planus diskusijoms su moksleiviais apie prieglobsčio prašymą Europoje, ekonominę migraciją, jos atspindžius žiniasklaidoje, nepilnamečių migraciją, prekybą žmonėmis, nuorodų į vaizdo medžiagą. Pamokų planai tinkami vyresniųjų klasių moksleiviams. Visa susijusi vaizdo medžiaga yra prieinama adresu: http://www.unhcr.org/pages/4b7409436.html#_ga=1.129911884.1122403705.1444828162
Migracija
pabėgėliai
žiniasklaida
prekyba žmonėmis
Pavadinimas nenurodytas
Nuo 2006 m. Lietuva vykdo įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus Afganistane: valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas, sveikatos apsaugos bei kaimo plėtra, infrastruktūros gerinimas, - labiausiai koncentruojamasi į gebėjimų ugdymą. Vienas iš projektų įgyvendinimo būdų - per nevyriausybines organizacijas, taip kuriant naujas darbo vietas.
Afganistanas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
nevyriausybinės organizacijos
skurdas
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Afganistanas
žemės ūkis
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos įsipareigojimai vystymuisi kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams, tad kodėl reikia remti besivystančias šalis? Vystomasis bendradarbiavimas - tai išsivysčiusių valstybių politikos dalis, po nepriklausomybės Lietuva taip pat gavo vystomojo bendradarbiavimo lėšų stiprinti savo politinę bei ekonominę sistemas. Dabartinis Lietuvos įnašas į Europos plėtros fondą didėja ir tai svarbu norint sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas kiekvienam pasaulio gyventojui.
Vystomasis bendradarbiavimas
tarptautiniai įsipareigojimai
skurdas
Europos Sąjunga
Lietuvos parama
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis
skurdas
tarptautinė pagalba
Europos Sąjunga
besivystančios šalys
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Sudominti bendradarbiavimu vystymosi labui
Afrika
darnus vystymasis
vaikai
parama vystymuisi
skurdas
nelygybė
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvari plėtra
ekologija
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Tai švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinio instrukcija mokytojams. Joje ugdytojai ras išsamius pamokų planus diskusijoms su moksleiviais apie prieglobsčio prašymą Europoje, ekonominę migraciją, jos atspindžius žiniasklaidoje, nepilnamečių migraciją, prekybą žmonėmis, nuorodų į vaizdo medžiagą. Pamokų planai tinkami vyresniųjų klasių moksleiviams. Visa susijusi vaizdo medžiaga yra prieinama adresu: http://www.unhcr.org/pages/4b7409436.html#_ga=1.129911884.1122403705.1444828162
Migracija
pabėgėliai
žiniasklaida
prekyba žmonėmis
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis
skurdas
tarptautinė pagalba
Europos Sąjunga
besivystančios šalys
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Pavadinimas nenurodytas
Filmuke paaiškinama, kas yra Sąžininga prekyba (angl. Fair Trade).
Sąžininga prekyba
Pavadinimas nenurodytas
Pristatoma, kuriose pasaulio šalyse yra auginami ir gaminami Sąžiningos prekybos (angl. FairTrade) ženklu pažymėti produktai.
Sąžininga prekyba
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Rūpinkis savimi ir aplinka
Kodėl reikia rūpintis aplinka? Ogi todėl, kad būtumėt sveiki, laimingi, kad Žemėje būtų gera gyventi ne tik jums, bet ir jūsų vaikams. Dalį piešinių nuspalvinome mes, dalį palikome jums – pabaikite spalvinti, sugalvokite knygelės personažų vardus. Ir paprašykite, kad auklėtojai, mokytojai ar tėveliai padėtų parašyti laiškutį mums – paskutiniajame puslapyje yra keletas klausimų.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Pavadinimas nenurodytas
Vėjas - vienas pagrindinių gamtos reiškinių, taip pat švari ir nekenksminga energija.
vėjo energija
Pavadinimas nenurodytas
Saulės energija - viena iš švaraus kuro rūšių, kurią galima panaudoti ir kasdieniame gyvenime.
saulės energija
Pavadinimas nenurodytas
Transporto priemonės - vienos didžiausių oro teršėjų. Yra daug alternatyvių keliavimo priemonių: viešasis transportas, dviračiai, pasivaikščiojimas pėsčiomis.
oro tarša
transportas
Pavadinimas nenurodytas
Pagrindinė klimato kaitos priežastis - iškastinis kuras.
klimato kaita
iškastinis kuras
Pavadinimas nenurodytas
Gyventi žaliai galima pradėti nuo mažų žingsnelių - taupyti vandenį, keliauti viešuoju transportu, rūšiuoti atliekas.
perdirbimas
vartojimas
Pavadinimas nenurodytas
Elektroninė įranga virsta kenksingomis atliekomis, kurios skleidžia toksines medžiagas, teršia aplinką. Tačiau viską galima perdirbti - tereikia palikti nebenaudojamą elektrotechniką tam skirtose vietose.
atliekos
perdirbimas
poveikis aplinkai
Pavadinimas nenurodytas
Didelis vartojimas veikia aplinką: kertami miškai, į atmosferą išmetamos žalingos anglies dioksido dujos.
vartojimas
perdirbimas
Pavadinimas nenurodytas
Biokuras - alternatyva senkantiems energijos šaltiniams. Lietuvos klimatas - labai tinkamas auginti ir naudoti žaliąjį kurą.
biokuras
iškastinis kuras
Pavadinimas nenurodytas
Rūšiuojant taupomi gamtos ištekliai, taip pat mažinama tarša. Rūšiuoti - paprasta ir naudinga.
rūšiavimas
aplinkosauga
Mes skolingi gamtai
Leidinyje pateikiami trumpi tekstai aktualiomis aplinkosauginėmis temomis (nagrinėjamos temos: vanduo, oras, gamta, atliekos, ekologiška gyvensena, aplinkosauga). Leidinio pabaigoje išsamiai paaiškinta kaip vaikai gali patys pasidaryti įdomių darbelių ar atlikti nesudėtingus eksperimentus.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Klimato politika
Aptariama klimato kaitos problematika, ES vykdoma politika.
klimato kaita
aplinkosauga
darnus vystymasis
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Green'as gyvenimas. Žemės ūkis
Žmogus ir gamta gali funkcionuoti labai harmoningai. Darniai ūkininkaudami žemdirbystę žmonės veikia kartu su gamta: fermakultūra užsiimantys ūkininkai ne tik patenkina visus savo poreikius, bet ir padeda jai. Filmuke fermakultūros pradininkas Stephas Holzeris dalinasi sėkminga savo ekologinio ūkininkavimo patirtimi.
žemės ūkis
ekologija
darnus vystymasis
permakultūra
Green'as gyvenimas. Žalioji architektūra
Gyvenamieji pastatai nėra skirti parodyti savo statusą, o harmoningai įsilieti į aplinką. Šiandien skatinamas vis didesnis vartojimas, statoma vis daugiau namų, kad žmonės būtų koncentruoti vienoje vietoje, tačiau, norėdami būti draugiški gamtai, turime prisiminti ekologinę architekrūrą.
ekologija
žalioji architektūra
energijos taupymas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Klimato kaita ir ekologinė etika
Žmogus gyvena kartu su gamta, tad klimato kaita kelia didžiulę grėsmę ne tik gyvūnams, augalams, bet ir mums.
klimato kaita
ekologija
etika
Green'as gyvenimas. Green drive'as
Neretai mes net trumpus atstumus važiuojame automobiliu, užmiršdami poveikį gamtai. Vis dažniau įvedami įstatymai, norint kontroliuoti automobilių išskiriamų kenksmingų dujų kiekį. Filmuke yra aptariamos alternatyvios transporto priemonės: elektromobiliai, dviračiai, taip pat pasakojama, kas yra ekonomiškas vairavimas.
transportas
tarša
elektromobiliai
dviračiai
ekovairavimas
Green'as gyvenimas. Eko menas
Šiukšlės ir menas tarsi nesuderina, tačiau kuriant ekologiškai - tai neatsiejama. Iš šiukšlių galima pasigamtinti muzikos instrumentus, žaislus, papuošalus.
kultūra
rūšiavimas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Atsakingas verslas
Atsakingas verslas skatina tarpusavio bendradarbiavimą, įmonės vis dažniau pradeda oreintuotis į ekologiją, draugišką gamtai gamybą. Filmuke taip pat aiškinamasi, kas yra tikrasis socialiai atsakingas verslas.
ekologija
verslas
gamyba
atsakingas verslas
Green'as gyvenimas. Atsakingas vartojimas
Šiuolaikinis žmogus yra skatinamas vartoti vis daugiau, tačiau tokia pirkimo manija labai žaloja gamtą, todėl turime išmokti vadyti patys save. Prekybos centrai dažniausiai remiasi psichologija, kad paskatintų pirkėją įsigyti kuo daugiau. Filmuke taip pat kalbama apie socialinę vartojimo atsakomybę.
vartojimas
psichologija
atsakomybė
aplinka
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Eko atmintinė
Informacinis leidinys, skirtas supažindinti vartotojus su ekologiškais produktais: kas jie yra, kuo jie pranašesnis, kaip juos atskirti. Kalbama apie maistą, tekstilę, kosmetiką, buitinę chemiją.
ekologija
atsakingas vartojimas
aplinkosauga
maistas
buitinė chemija
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvari plėtra
ekologija
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti klimato kaitos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
klimato kaita
aplinkosauga
darnus vystymasis
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos ir Baltarusijos archyvarai tiria bendrą valstybių kultūrinį palikimą, siekiama identifikuoti bendrą kultūros ir istorijos paveldą.
Baltarusija
kultūra
kultūrinis paveldas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
Pavadinimas nenurodytas
Goro provincijoje Afganistane Lietuvos archeologai ieškojo archeologijos objektų ir juos registravo. Ankstesnių projektų metu taip pat buvo siekiama surasti archeologijos paveldo Goro provincijoje, vietine kalba sudarytas paveldo registras, surengti paminklosauginiai kursai. Lietuva - vienintelė valstybė, skyrusi lėšų Afganistano kultūros plėtrai.
Afganistanas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
archeologija
kultūra
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Visi skirtingi - visi lygūs
Metodinis rinkinys „Visi skirtingi – visi lygūs“ skirtas visiems, dirbantiems tarpkultūrinio ir žmogaus teisių ugdymo srityje. Metodiniame leidinyje galima rasti idėjų, išteklių, metodų ir užsiėmimų darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis. Rinkinyje siūloma veiksminga ugdymo metodika, pagrįsta kūrybiškumu ir įvairove. Pagrindinės temos: kultūrinės skirtys ( Šiaurė-Pietūs, Rytai-Vakarai), kalbama apie tolerancijos ugdymą, kovą su ksenofobija, rasizmu. Antroje knygos dalyje pateikiami patarimai, kaip organizuoti diskusijas šiomis temomis, praktinių žaidimų pavyzdžiai.
Tolerancija
diskriminacija
migracija
skirtumai
integracija
Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokykloje: į pagalbą mokytojui
Tarpkultūrinio ugdymo metodinė medžiaga mokytojams: teorinės prieigos ir praktinės užduotys įvairių disciplinų pamokoms.
daugiakultūriškumas
tarpkultūrinė komunikacija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Tarpkultūrinis mokymasis “T-kit Nr.4”
Šiame leidinyje sukaupta europinė jaunimo neformalaus ugdymo patirtis, kuria galės pasinaudoti ir mokytojai, dirbantys formalioje švietimo sistemoje, ir žmonės, dirbantys su jaunimu bet kokioje kitoje srityje. Ši mokymų medžiaga padės tiek formaliems, tiek neformaliems ugdytojams ieškoti atsakymų kaip dirbti su etnine įvairove, ugdys kritinį mąstymą ir išplės metodinį išmanymą.
Kultūra
tapatybė
vertybės
tolerancija
mažumos
stereotipai
ksenofobija
antisemitizmas
rasizmas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Užsieniečiai Lietuvoje dažnai susiduria su nenoriu vietinių gyventojų bendravimu, tačiau jaunesnioji karta yra tolerantiškesnė.
tautinės mažumos
tolerancija
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į užsienio kalbos pamokas.
užsienio kalba
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į matematikos pamokas.
matematika
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvių kalbą užsieniečiui išmokti yra sunku, tačiau dažnas užsienietis stengiasi ją vartoti, norėdamas geriau suprasti mūsų kultūrą.
lietuvių kalba
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Filmukas su patarimais, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į istorijos pamokas.
istorija
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į geografijos pamokas.
kultūra
tradicijos
tolerancija
tarpkultūrinis mokymas
Pavadinimas nenurodytas
Filmukas apie patyčių ir etikečių klijavimo žalą.
etika
patyčios
tarpkultūrinis mokymas
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Įvairovei atvira mokykla: kodėl ir kaip siekti kultūrų dialogo
Leidinys skirtas tiems, kuriems rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija, trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Nagrinėjamos temos: pirmuosiuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir konkretūs patarimai užsiėmimams.
migracija
tarpkultūrinis mokymas
integracija
Įvairovei atvira mokykla
Šis leidinys skirtas tiems, kam rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija ir trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Pirmuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuosiuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir patarimai (konkrečių užsiėmimų aprašymai), kaip praktiškai jos galėtų būti įgyvendintos. Tekste panaudotas turtingas užsienio organizacijų įdirbis žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos, kultūrų dialogo srityje ir pristatytos projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtys, įžvalgos, atradimai.
tarpkultūrinis mokymas
globalizacija
Imigrantų gyvenimo istorijos
Imigrantų gyvenimo istorijos įvairiose ES šalyse.
migracija
Europos Sąjunga
migracija
tolerancija
integracija
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas
Metodinis leidinys gvildenantis su patyčiomis ir tolerancija susijusias temas. Pateikiama glausta teorija ir praktinės užduotis, skirtos ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
Tolerancija
patyčios
diskriminacija
integracija
Pavadinimas nenurodytas
Nepatogus kinas
žmogaus teisės
Lietuvos parama
globalusis švietimas
Pavadinimas nenurodytas
Baltarusija
Ukraina
lyčių lygybė
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos pirmininkavimo ES metu didžiausias dėmesys skiriamas vystymosi tikslams po 2015-ųjų, deryboms dėl vystymosi finansavimo. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu vyksta įvairūs renginiai: neformalūs darbo grupių susitikimai, Europos vystymosi dienos, diskusijos.
Vystomasis bendradarbiavimas
Europos Sąjunga
Darnaus vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvoje sušauktas tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas, jo metu buvo aptartos pagrindinės Baltarusijos mokslo ir visuomenės problemos visame šiaurės ir rytų Europos kontekste.
Baltarusija
mokslininkai
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Gruzijoje ir Moldovoje vykdomi projektai, kuriais siekiama skatinti moterų verslumą. Gruzijos moterų inicijuoti projektai sėkmingiausiai veikia paslaugų sektoriuje, sveikatos apsaugos srityje.
Gruzija
verslumas
lyčių lygybė
Moldova
sveikata
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Europos integracijos studijų centras Lvove bendrauja su Krymo televizija ir kuria laidas, skiriamas remti Ukrainos eurointegraciją. Siekiama parodyti eurointegracijos naudą, skatinti partnerystę su Lietuva.
Ukraina
Krymas
televizija
Moldova
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Sudominti vystomuoju bendradarbiavimu siekiama ir moksleivius- sukurta programėlė - žaidimas, skatinanti gilinti žinias apie vystymąsi žaidžiant.
Jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Nuo 2006 m. Lietuva vykdo įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus Afganistane: valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas, sveikatos apsaugos bei kaimo plėtra, infrastruktūros gerinimas, - labiausiai koncentruojamasi į gebėjimų ugdymą. Vienas iš projektų įgyvendinimo būdų - per nevyriausybines organizacijas, taip kuriant naujas darbo vietas.
Afganistanas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
nevyriausybinės organizacijos
skurdas
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Afganistanas
Vidurio Azija
maistas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Sveikata
Baltarusija
Lietuvos parama
jaunimas
negalia
vystomasis bendradarbiavimas
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos parama
sveikata
gydytojai
Gruzija
vystomasis bendradarbiavimas
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Gruzija
gydytojai
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
sveikata
gebėjimų stiprinimas
Pavadinimas nenurodytas
Afganistanas
žemės ūkis
Lietuvos parama
Pavadinimas nenurodytas
Lietuvos įsipareigojimai vystymuisi kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams, tad kodėl reikia remti besivystančias šalis? Vystomasis bendradarbiavimas - tai išsivysčiusių valstybių politikos dalis, po nepriklausomybės Lietuva taip pat gavo vystomojo bendradarbiavimo lėšų stiprinti savo politinę bei ekonominę sistemas. Dabartinis Lietuvos įnašas į Europos plėtros fondą didėja ir tai svarbu norint sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas kiekvienam pasaulio gyventojui.
Vystomasis bendradarbiavimas
tarptautiniai įsipareigojimai
skurdas
Europos Sąjunga
Lietuvos parama
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis
skurdas
tarptautinė pagalba
Europos Sąjunga
besivystančios šalys
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Pavadinimas nenurodytas
Pristatoma Sąžiningos prekybos produktų įvairovė.
Sąžininga prekyba
produkcija
Pavadinimas nenurodytas
Filmuke paaiškinama, kas yra Sąžininga prekyba (angl. Fair Trade).
Sąžininga prekyba
Pavadinimas nenurodytas
Pristatoma, kuriose pasaulio šalyse yra auginami ir gaminami Sąžiningos prekybos (angl. FairTrade) ženklu pažymėti produktai.
Sąžininga prekyba
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Sudominti bendradarbiavimu vystymosi labui
Afrika
darnus vystymasis
vaikai
parama vystymuisi
skurdas
nelygybė
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pavadinimas nenurodytas
Globalusis švietimas yra skirtas ugdymo tikslams, įgalinti visuomenę siekti vystomojo bendradarbiavimo tikslų, skatina šiuolaikinio pasaulio pažinimą, solidarumą. Geras švietimas - neįmanomas be globalaus pasaulio pažinimo.
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
globalusis švietimas
Pavadinimas nenurodytas
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas
integruojamos programos
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Pasaulinis senėjimas ir vystomasis bendradarbiavimas
Leidinys apie pasaulinio senėjimo problemą.
senėjimas
Jungtinės Tautos
vystymasis
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Pavadinimas nenurodytas
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų ikonos
Čia galite atsisiųsti Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų (ang. UN Agenda 2030: Sustainable Development Goals) ikonas lietuvių kalba
Jungtinių Tautų Darbotvarkė iki 2030
Darnaus vystymosi tikslai
DVT
#DVTikslai
SDGs
Agenda 2030
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti migracijos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
migracija
Europos Sąjunga
demografija
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti problemas, su kuriomis susiduria vaikai ir jaunimas besivystančiose šalyse.
vaikai
jaunimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
švietimas
vaikų teisės
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvari plėtra
ekologija
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti konfliktų problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
konfliktai
taika
Europos Sąjunga
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti sveikatos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
sveikata
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti lyčių lygybės problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
lyčių lygybė
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti švietimo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
švietimas
vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti žmogaus teisių ir valdymo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
žmogaus teisės
geras valdymas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti klimato kaitos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
klimato kaita
aplinkosauga
darnus vystymasis
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti maisto saugos, aprūpinimo maistu problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
maistas
maisto saugumas
Europos Sąjunga
Pavadinimas nenurodytas
Pamokų planas skirtas nagrinėti Europos Sąjungos ir šalių narių vaidmenį, siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, globalaus vystymosi.
Europos Sąjunga
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Pranešimo video įrašas "Ginta Orintienė. Globaliojo švietimo temų integravimo į ugdymo programas galimybės"
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas
integruojamos programos
Mokomasis filmas "Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas"
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Panašu, jog neturime rezultatų atitinkančių paieškos kriterijus.
Mes Facebook'e!