Library
Name not set
Category:Integration of global education into the general curriculum
Publication type:Readings
Target group:Kids
https://www.youtube.com/watch?v=80-4hgXqqns
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
Back to Library
Visit us on Facebook!