Library
Name not set
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
143469675527_pasaulio_dienovydziai_0808.mp3
Rusijos - Gruzijos karas, įvykęs 2008 m., truko tik penkias dienas, tačiau jame itin nukentėjo Gruzijos piliečiai. ES iniciatyva buvo pasirašyta ugnies nutraukimo sutartis ir įsteigta misija stebėti saugumo situaciją Gruzijoje, visgi dabar yra susiduriama su kliūtimis stebėti vidaus padėtį Pietų Osetijoje ir Abchazijoje. Gruzijos gyventojai skatina vyriausybę tapti NATO nare, tačiau nestabili vidaus politinė situacija daro įtaką užsienio politikai, bijoma galimų Rusijos sankcijų.
Back to Library
Visit us on Facebook!