Library
Name not set
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
143513844535_pasaulio_dienovydziai_1024.mp3
Užsienio reikalų ministerijoje Vystomojo bendradarbiavimo departamentas koordinuoja ES Dvynių programos įgyvendinimą Lietuvoje. Šia programa siekiama pagelbėti narystės ES siekiančias šalis įgyvendinti reformas perduodant Lietuvos sukauptą stojimo į ES patirtį. Populiariausios žemės ūkio, finansų, transporto bei energetikos sferos. Lietuvos institucijos laimi daug projektų.
Back to Library
Visit us on Facebook!