Library
Name not set
Category:Conflicts
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
143469647476_pasaulio_dienovydziai_0725.mp3
Goro provincijoje Afganistane Lietuvos archeologai ieškojo archeologijos objektų ir juos registravo. Ankstesnių projektų metu taip pat buvo siekiama surasti archeologijos paveldo Goro provincijoje, vietine kalba sudarytas paveldo registras, surengti paminklosauginiai kursai. Lietuva - vienintelė valstybė, skyrusi lėšų Afganistano kultūros plėtrai.
Back to Library
Visit us on Facebook!