Library
Name not set
Category:Conflicts
Publication type:Readings
Target group:Kids
https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_pZ5fBt0
Globalusis švietimas yra skirtas ugdymo tikslams, įgalinti visuomenę siekti vystomojo bendradarbiavimo tikslų, skatina šiuolaikinio pasaulio pažinimą, solidarumą. Geras švietimas - neįmanomas be globalaus pasaulio pažinimo.
Back to Library
Visit us on Facebook!