Library
Name not set
Category:Conflicts
Publication type:Readings
Target group:Kids
https://www.youtube.com/watch?v=yWqoqkV1iM0&feature=youtu.be
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
Back to Library
Visit us on Facebook!